Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató

- Szeptember 17-én ünnepelte 90. születésnapját Solymosi Imréné. Ilonka néni a szombathelyi Markusovszky kórház szülésznője, műtős asszisztense volt több évtizeden át. Szeretettel köszöntjük ezen a szép évfordulón. Jó egészséget, boldogságot kívánunk.
- A járási települési ügysegéd fogadóórája 2020. október 19-től pénteki napokon 9-10 óra között lesz.
- Az Egyedi szennyvíz kezelési pályázatunkat a Vidékfejlesztési Program keretén belül az Irányító Hatóság támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt teljes költsége 170.481.047 ft, a támogatás összege 153.432.939 ft (90%) az önerő 17.048.108 ft (10%) A lakossági önerő várhatóan 50.000 ft családi házanként. Az összes bekötések száma 101. A projekt 2021-ben megvalósul.
- Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázati kiírás az önkormányzat hivatali helyiségében megtekinthető. Időpont egyeztetés a 30-699 3163-as telefonszámon. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020 november 05. Az elbírálás 2020 december 04-ig történik. Az elmúlt években minden pályázó kapott támogatást, idén is így lesz. A pályázat az alábbi internetes oldalon elérhető: www.emet.gov.hu
- A temető egész évben szép, rendezett. Halottak napja előtt a közmunkások elvégzik az elhanyagolt sírok rendbetételét.
- Elért bennünket a koronavírus második hulláma, ami veszélyesebb mint a tavaszi. Folyamatosan figyeljék a hatóságok előírásait. Küldtünk szájmaszkokat, védőkesztyüket, de szükség van a megfelelő távolságtartásra, kézfertőtlenítésre. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra.
- Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. 1956 csodájának titka, hogy az emberek sok évi brutális diktatúra után ledobták magukról a félelmet. Magyarország megküzdött a szabadságáért. Vérrel, életekkel, az elvesztegetett évtizedekkel fizette meg az árát. Többé nem fordulhat elő, hogy erőszak, kegyetlenség, hazugság uralkodjék egy szabadságra született nemzet fölött. A hit adjon nekünk erőt, a szeretet tartson össze bennünket. Ezt kérte tőlünk Nagy József, Jóska bácsi, amikor 2006-ban köszöntöttük a forradalom 50. évfordulóján. Jóska bácsi 1956-os Emlékérmet kapott helytállásáért a Köztársasági Elnöktől. Síremlékén olvasható, amit egész életében vallott: „A hit erőt ad, a szeretet összetart.”
- Azt kívánjuk, hogy október 23-án nemzetünk lélekben is öltözzön ünneplőbe, és – a megosztottság helyett- viselkedjék olyan magasztosan, ahogyan 64 éve tette.

2020-10-15


Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

- Az óvodásoknak 5000ft, az általános iskolásoknak 10000ft, a közép iskolásoknak és egyetemistáknak 15000 forint támogatást adunk abban az esetben, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 142500 forintot. A támogatást a kiküldött nyomtatvány alapján kérni kellett. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat rendszerében.
- Körzetünkben Dr. Kallós Gyöngyike fogorvos Vasváron (Szentmihályfalu u. 2. I. emelet 2. ajtó) rendel hétfőn 8-16 órakor, kedden 10-18 órakor, szerdán 8-16 órakor és csütörtökön 8-12:30 óra között. Bejelentkezés és időpont-egyeztetés rendelési időben a következő telefonszámon: 30-8367655. Várhatóan 2020. október 1-től egy korszerűen felszerelt fogorvosi rendelőben, Győrváron várja ügyfeleit a Doktornő.
- Az Értéktár bizottság az óvoda épületében állandó kiállítást („értéktárat”) rendez az ősz folyamán. Szívesen fogadjuk szüleink, nagyszüleink, dédszüleink használati tárgyait, eszközeit, fényképeiket.
- Befejeződött a ravatalozó felújítása.
- Fekete Zsolt és házastársa Ildikó megvásárolták a Kossuth Lajos utca 59. szám alatti házat. Segítsük beilleszkedésüket, érezzék jól magukat új otthonukban.
- Fogadják szeretettel a kis levendulazsákokat, melyeket a közmunkások készítettek a falu családjainak.
- A koronavírus itt van közöttünk és a szakértők biztosra veszik, hogy ősszel a második hullám még veszélyesebb lehet, mint a tavaszi. Folyamatosan figyeljék a híradásokat, a hatóságok előírásait. Küldjük a szájmaszkokat és a védőkesztyűket, de saját beszerzésre is szükség lesz. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
- Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezik az ország. Ez a nap állami ünnep és egyben az új kenyér ünnepe is. Manapság, amikor egyre többet hallunk Magyarország Európai Uniós tagságáról, nem felejthetjük, hogy ez a folyamat Szent István királlyal vette kezdetét. Paul Claudel, a francia író és diplomata gondolatait idézzük fel az Intelmekről: „Az imént kezembe került Szent István király könyve, az Ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek az európai emberiség hajnalán ilyen halhatatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom. S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást.” 
Szent István király ünnepének előestéjén – a Képviselő-testület nevében – erőt, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden lakójának.

Pácsony, 2020. augusztus 12.

Nagy István
Polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató


- A koronavírus miatt 942000Ft-ot költöttünk maszkokra, védőkesztyűkre és fertőtlenítő szerekre. tartalékot is képeztünk, valamint további beszerzések is várhatók, mert ősszel visszatérhet a második ciklus.
- Június 4-én 16 óra 30 perckor megkondultak templomunk harangjai, így emlékeztünk a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára.
- A nyár végén tataroztatjuk a ravatalozót, a temetőhöz vezető villanyoszlopokat pedig kicseréljük, mert azok már nem biztonságosak. Az új oszlopokat betongyámhoz rögzítjük.
- Pályázatot nyújtottunk be gépi eszközbeszerzésre. Sikeres elbírálás esetén új fűnyírókkal, fűkaszákkal rendelkezünk.
- Virágzik közterületeinken a levendula. Nagyon szép a falu. A fényképeket megtekinthetik honlapunkon (pacsony.hu). Örömmel töltsön el bennünket, hogy a Hegyháton túrázók elismeréssel szólnak községünk rendjéről, virágosításáról.
- A Vasi Horganyzó Kft. megbízásából eljáró MEDIO TECH Kft. által a Pácsony 98/22 hrsz. alatti telephelyen (volt MÁV járműjavító) létesítendő horganyzó üzem megvalósításával összefüggésben 2020. július 21-én (kedden) 17 órakor közmeghallgatásra kerül sor a kultúrházban. Az összevont környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem közérthető összefoglalója a kultúrház önkormányzati helyiségében, illetve honlapunkon megtekinthető.

Adatok megtekintéséhez kattintson ide
- A nyári szünetben a gyermekeknek kellemes kikapcsolódást kívánunk! Vigyázzanak magukra és egymásra! Külön gratulálunk azoknak a diákoknak, akik kiváló tanulmányi eredményt értek el! Köszönet a pedagógusok és szülők helytállásáért.

Pácsony, Nagy István
Polgármester


 

Önkormányzati tájékztató

- A koronavírus még itt van köztünk, ezért továbbra is fontos az óvatosság. A fertőzöttek számának alakulása azt mutatja, hogy az élet újraindításának feltételei adottak. A továbbiakban mindenki köteles a vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni. A legalább 1,5 méter védőtávolság megtartása kötelező. A közterületek és a parkok látogathatók. Május 20-tól a járási települési ügysegéd minden szerdán 10-12 óra között fogadóórát tart. Köszönet azoknak, akik a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak önzetlenül segítenek ezekben a nehéz időkben. Védőeszközöket (maszkot, kesztyűt) továbbra is küldünk a családoknak. Egy családnak, saját költségvetésünkből biztosítottuk az internet hozzáférést, így a tanuló otthon tud bekapcsolódni a távoktatásba. A közeljövőben folytatjuk a védőeszközök beszerzését, mert valószínű, hogy ősszel újra támad a vírus.
- A bizonytalan helyzetre tekintettel az idei Falunap elmarad.
- Az Oszkó- Győrvár labdarúgó csapat Vasváron játssza a mérkőzéseit. Nem használják a pácsonyi pályát, amit Önkormányzatunk bérel a GYSEV-től. A területet az év folyamán kaszáltatjuk, így a fiatalok továbbra is focizhatnak a pályán.
- Május az év egyik legszebb hónapja. Az első vasárnap köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Igaz, nem úgy mint máskor. Az ideire még nem volt példa, de biztos vagyok benne, hogy minden gyermek megtalálta a módját, hogyan fejezze ki háláját, mérhetetlen szeretetét az édesanyja iránt. Május utolsó vasárnapja, gyermeknap. Nekik azt kívánjuk, hogy legyen gondtalan a gyermekkoruk, játékosan készüljenek a felnőtt életre. A nyolcadikosok és az érettségiző, ballagó diákok egy kihívásokkal teli világba indulnak, amelyben felértékelődik az alkalmazkodó képesség. Ti vagytok a jövő generációja, számítunk Rátok. A következő nemzedék tagjaiként alakíthatjátok a bennünket körülvevő világot. Ebben mindegyikőtök más lehetőséghez jut, de ne feledjétek: csak együtt lehet szépet, maradandót alkotni.

Pácsony, 2020. május 18.

Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.