Képviselő testület
Pácsony
Önkormányzati tájékoztató

 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az adventi időszakban segítettek a karácsonyi felkészülésben, hogy községünk is méltóképpen várja a szeretet ünnepét. Az adventi koszorú keretét, tartóját Kovács Jenő készítette, a templomban feldíszített gyönyörű fenyőfát Hajdú Istvánné és fia Gábor ajánlotta fel. A fa állványba faragását, a csillogó fehér égők elhelyezését Józsa László és családja évek óta vállalja. A díszítésben, a jászol összeállításában Nagy Istvánné, Kissné Joó Ildikó, Palatinné Fülöp Bernadett, Hotváthné Vati Éva és Nagy László vett részt. Szeretettel emlékezünk azokra, akik a korábbi években, évtizedekben díszítették karácsonyra a templomot. A kultúrház és az egykori óvoda épületének karácsonyi fényei hangulatossá varázsolták falunk központi részét. Készültünk a karácsonyváró ünnepségre is, de a korona vírus terjedése miatt lemondtuk a programot. Ebben a helyzetben talán ez volt a felelős döntés.

Jelenleg az omikron vírus nehezíti életünket. A híradásokban minden lényeges dolog elhangzik. Kérjük, hogy tartsák be az ajánlásokat. A szakértők szerint az oltás, a maszk használata, a távolságtartás elengedhetetlen. Az oltópontok nyitvatartását a megyei lapban és a hirdetőtábláinkon megtalálják. Dr. Tompa György háziorvosunk helyettesítését Dr. Németh Anikó bérbaltavári háziorvos látja el, akinek így sok a munkája. Főorvos úrnak mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk, lelkiismeretes munkája nagyon hiányzik.

Dr. Német Anikó Oszkó községben rendel: hétfőn 14.00 - 15.30, szerdán 9.00 – 11.00 között.
Rendelési időpontok a bérbaltavári térségben:

  • hétfő 9.00 – 13. 00 Bérbaltavár;
  • kedd 10.00-12.00 Nagytilaj; 13.00-14.30 Csehi;
  • szerda: 13.00-16.30 Bérbaltavár;
  • csütörtök: 9.00-12.00 Mikosszéplak;
  • péntek: 9.30-13.00 Bérbaltavár.


Telefonszámok: 30-290-6272; 30-500-1305; 94-354-653
Tompa Judit asszisztens telefonszáma: 30-864-6477


A vasvári járásban Vasváron Árpád tér 4/A (Egészségház) szám alatt található az oltópont. Januárban minden csütörtök és péntek délután 14.00 – 18.00 óra között, szombaton 10.00-18.00 óra között lesz oltási akció. Dr. Németh Anikó – előzetes egyeztetés után – a bérbaltavári rendelési időben is vállalja az oltást.


Ezzel a tájékoztatóval együtt küldjük a szennyvíztisztítók üzemeltetési összefoglalóját és a karbantartó (Kovács János 30-693-2728) munkaköri leírását. A két oldalas anyagot tanulmányozzák, az előírások betartása esetén jól működik a rendszer. Fontos hangsúlyozni, hogy Kovács János karbantartó havonta egyszer valamennyi berendezést köteles ellenőrizni. Az eddig felmerült néhány problémát már a bejelentés napján elhárította. Üzemzavar esetén Kovács Jánost hívják. A szennyvíziszap elszállítása rövid időn belül aktuális lesz a nagyobb létszámú családok esetében. Hamarosan szerződést kötünk az egyik pályázóval, a döntésről értesítjük a lakosságot. Az iszap elszállítását a karbantartó szervezi.


Az orvosi műszerek megérkeztek: defibrillátor (újraélesztő készülék), EKG készülék, multifunkciós nyomtató, állványos mérleg magasságmérővel, műszer-gyógyszer szekrény. Ezek a műszerek már korszerűek, megfelelnek a modern gyógyítás követelményeinek. Az újraélesztő készülékkel kapcsolatos tudnivalókról (elérhetőségekről) később értesítjük a lakosságot.

Munkaköri leírás

Pácsony, 2022.01.11.

Nagy István
polgármester


 

MFP logo e1588246120627

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

 

Ez lesz a jel: találtak egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. Minden születés újraírja a történelmet. Nem az egészet persze, csak egy részét, de mindig, amikor új ember jön a világra, új irányt szab a dolgok folyásának. Jézus, akinek a neve azt jelenti: szabadító, a keresztény hit szerint a legnagyobb változtatást vállalta: összebékíteni az embert Istennel, az embert az emberrel. A kedves karácsonyi történet- a betlehemi csillaggal. a pásztorokkal. a barlangistállóval, a kérődzők elé szórt szalmával és a szalmába fektetett, fázós kisdeddel -teológiai értelemben erről szól. A csillag már most is fönn az égen, ugyanaz, amit a napkeleti bölcsek követtek.

- 2021-gyel nehéz évet zár a világ. 2021. a világjárvány, gazdasági és politikai válság éve volt. A globális éghajlati, a menekült -és a terrorizmus válságok korába léptünk.

- Itthon, szülőföldünkön, szerény lehetőségeinkhez mérten, igyekeztünk igazodni a változásokhoz. Az egyedi szennyvízkezelés megoldása (101 bekötéssel) a községen átvezető út felületkezelése, a Vasi Horganyzó Kft beruházása, a vasútállomásig a közvilágítás kivitelezése, a temetőben urnafal építése, a kultúrház mögötti melléképület felújítása mind sok szervező munkát igényelt. Folyamatban van az orvosi műszerek beszerzése (újraélesztő készülék, EKG készülék)

- A jövő év az erőgyűjtés éve lesz, de korszerűsíteni szeretnénk a kamerarendszert, és segítséget nyújtunk a koronavírus elleni küzdelemben.

- Jelenleg 301 lakosa van Pácsonynak. Elhunyt Bíró János, Fodor Ferdinándné, Zsákai László. Kovács Istvánné (Piroska néni) férje mellett nyugszik pácsonyi temetőben. Az elhunytak emlékét megőrizzük. Idén két gyermek született: Ambrus Ádám, és Ambrusné Venczel Jázmin kisfia Levente, Valamint Pintér Gábor, és Pintér Viktória kislánya Zoé Liána. Sok boldogságot kívánunk a két családnak.

- Örömteli dolog, hogy több üresen álló házat vásároltak községünkben. Az új lakóknak a legjobbakat kívánjuk, segítsük beilleszkedésüket.

- Szeretettel gondolunk az elszármazottakra, akiket gyermekkoruk, és felnőttkoruk egy része is Pácsonyhoz kötik. Bizonyára, mesélnek gyermekeiknek, unokáiknak a szülőföldről, karácsonyi élményeikről. Gondoljanak ránk is, akik itthon maradtunk.

- Az idén is elmaradnak az Adventi rendezvények a Koronavírus miatt. Az operett műsort a jövő év elején megtartjuk, és lesznek más közösségi rendezvények is. Reméljük, a vírus visszaszorul, és újra találkozhatunk, örülhetünk egymásnak.

- Kedves Pácsonyiak! A jövő év áprilisában országgyűlési képviselői választások lesznek. Tanúi leszünk a nagy ígérgetéseknek, hazudozásoknak. A hatalmaskodók erőből támadnak azokra, akik az elesettekért, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűekért emelnek szót. Meg kell változtatni ezt a világot, mert igazságtalan, embertelen. Benedek Elek Testamentumában a következőt írja: „Ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék közé. Az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus”

- Fogadják szeretettel a kis ajándékcsomagot, amit jelképnek szánunk, az összetartozás jelképének. A gyertyák, az égők fényei világítsák be a sötét éjszakákat, álmainkban úgyis a cselekvő szeretet, semmi mással nem helyettesíthető, lámpása, fénye világít. Ez karácsony üzenete.

- Jöjj el karácsony, és hozz reményt, boldogságot, jó egészséget Pácsony valamennyi családjának.

Pácsony, 2021. december 8.

Nagy István
Polgármester


 

Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató

- Az Önkormányzat levélben jelezte a Megyei Rendőrkapitányságnak a következőket: „A Magyar Közútkezelő Kft idén tavasszal elvégezte a Pácsonyon átvezető út felületkezelését. Ezzel a munkával jobb lett az út állapota. Sajnos a kamionok, mezőgazdasági gépek, személygépkocsik még nagyobb sebességgel közlekednek, pedig 40km/h sebességkorlátozás van érvényben az egész község területén. Pár héttel ezelőtt súlyos baleset volt a falu központjában, ami összefüggött a nagy sebességgel is. Az elmúlt időszakban kettő pótkocsi is az árokba borult a vasútállomás után a lejtőn a „Gesztenyési lejtőn” a 74. számú főúton. Kérjük a gépjárművek fokozott ellenőrzését, és a sebességmérést.


- Az Egyedi szennyvíztisztító berendezések döntő részét ellenőrizte Kovács János, az Önkormányzat megbízottja. (tel: 06 30 693 27 28) Összességében kedvezőek a tapasztalatok. Néhány helyen sűrűbben kéne használni a baktérium serkentő szert. (pl. Septiforte) Felhívtuk a kivitelező figyelmét arra, hogy a tartályban lévő műanyag elválasztó falak felső része elvállt a kerettől, ami később gondot okozhat. Rövid időn belül a helyszínen megvizsgálják a jelzésünket, és ha kell, elvégzik a garanciális javítást. A falu szőlőhegy felőli végén található kavicsdepóból kavicsot elszállítani nem szabad, mert a Z.E.H. Kft tulajdona.

- Községünk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázat rögzítésének, és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05. A pályázat az alábbi internetes oldalon elérhető: www. emet.gov.hu

- Halottak napja előtt a közmunkások elvégzik azoknak a síroknak a rendbe tételét amelyek gazosak. Nem élnek már a hozzátartozók sem.

- A tájékoztató hátoldalán olvashatják a vasvári hulladékudvar nyitva tartását, a hulladék megnevezését, a leadható mennyiséget.

- Minden község -így Pácsony is- megkapta azt az egymillió forintot, amit 2022. április 31-ig rendezvényekre lehet elkölteni. (fellépők díjazása, egyéb eszközök) December 18-án szombaton 16 órakor Leblanc Győző, és Tóth Éva népszerű operett énekesek Adventi műsorát láthatják.

Pácsony, 2021. október 11.

Nagy István
polgármester


 

 

1956-2021

 

2021 októberét írjuk, ebben a hónapban ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóját. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeljük. 1956-ban az egyetemisták pontosan tudták, hogy mit akarnak: szabad, demokratikus és polgári Magyarországot. Mindez napjainkban valósul meg a többpárt rendszerben, a polgári demokráciában. A jelen is tele van ellentmondásokkal, amelyet a következő években kell megoldani. Mit ér annak a demokrácia, aki szegénységben él, aki gyermekeit nem tudja taníttatni. Az ország, a társadalom érdekeinek az felel meg, ha az Állam nem uralkodik az embereken, hanem szolgálja őket. Ha a kormány mindenkinek esélyt teremt, nem csupán a hozzá kötődő csoportnak, a haveroknak, a rokonoknak. Nagy Imre, a mártírhalált halt miniszterelnök szentesítette a forradalmat. Nevét egyre kevesebbet hallani, pedig tettei 1848 miniszterelnöke, Batthyány Lajos mellé emelték Őt. 1956 becsületet adott a Magyar Nemzetnek, példát, tanulságot az egész világnak. Remény adott, hogy a forradalom egykori résztvevői, illetve az azt követő évek üldözöttei közül erősödik azoknak a hangja, akik a megbékélésért, a nemzeti összefogásért emelnek szót.
1956 októberében Pácsony lakossága különös figyelemmel kísérte a Budapestről érkező híreket. Levéltári dokumentumok szerint az iskolában nagy vita folyt az országos eseményekről. Két fiatal elkérte a tanácselnöktől a nemzeti színű zászlót, és kivágták belőle a címert. Spontán felvonulás indult a Gépállomásra. (jelenleg a Vasi Horganyzó Kft tulajdona) Menet közben énekelték a „Kossuth Lajos azt üzente” című dalt. Kórusban mondták, hogy „ki nem velünk az ellenünk” „ruszkik haza” „le a begyűjtéssel!” Utána a felvonuló tömeg a Hősi ligetbe (ma a kultúrház előtti hársfaliget) ment. Elénekelték a Himnusz és a Szózatot, az iskolában elhelyezték a keresztet, amit a templomból hoztak el. Másnap vasárnap, többen részt vettek a vasvári nagygyűlésen. Aznap este hatalmas tömeg gyűlt össze az iskolában, hogy megválasszák a helyi Nemzeti bizottság tagjait: Maráczy Gyula, Tompa Imre, Tompa Ferenc, ifj. Nagy József, Szántó József, Osztódi Géza, ifj. Tompa János, Szabó Károly, Nagy József, Sipos Ferenc, Németh István, Maráczi István, Osztódi Jenő, Pölöskei Jenő. A Nemzetőrséget is megválasztották. Másnap élelmet gyűjtöttek a budapesti lakosságnak. Az indulatos viták ellenére békésen zajlottak az események október 23, és november 4 között. Akik a pácsonyi eseményekben szerepet vállaltak, valamennyien a helyi temetőben alusszák örök álmukat. Tisztelettel emlékezünk Rájuk. Hitük, tevékenységük méltó volt a forradalomhoz.
1956 óta nagyot változott a világ. Ma másfajta csatákat vívunk. A világ embertelenné válása ellen küzdünk országos és helyi szinten egyaránt. Mert itt, a szülőföldünkön is van bőven tennivaló. Azt kívánom, hogy legyen hitünk, erőnk összefogni napjaink zsarnoksága, igazságtalansága ellen. Ennek alapja az egymás iránti tisztelet, és a többség akaratának tudomásul vétele. A templomkertben a két nemzeti színű zászló emlékeztessen bennünket bátor elődeinkre, és ránk is, akik tenni akarunk egy szebb jövőért.

Pácsony, 2021. október 12.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.