Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt !

Decemberbetlehem van, advent három gyertyája lobog már, vonzza az emberi lelkeket Advent a megjövendölt megváltást a reményt hordozza. A szeretetet és a békét emeli fel a hétköznapokból. Őrizzük meg az ünnepi fények ragyogását a hétköznapokra is.
Ebben az évben elkezdtük az óvoda épületének felújítását (fűtéskorszerűsítés, homlokzatfestés), az udvaron rendezvénypajtát építettünk, pályázatot adtunk be az egyedi szennyvízkezelés megvalósítására.
A jövő évben, ősszel megkezdi a termelő munkát a volt MÁV Járműjavító üzemben a GAPM Kft., melynek új cégneve: Vasi Horganyzó Kft. Bízunk benne, hogy a helyi és a környékbeli embereknek hosszú távon biztos munkahelye lesz. Az új üzem hozzájárul térségünk fejlődéséhez.
Az egyedi szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázat eredményes elbírálása után folyamatos lesz a kivitelezés. A vasútállomásra vezető út éjszakai megvilágítása lesz a másik fontos feladat, szakemberek segítségét kérjük a tervezéshez és a megvalósításhoz.
Október 13-án önkormányzati választások voltak. Pácsonyban azok kerültek be a Képviselő-testületbe, akik tenni akarnak községünkért és az összefogásban hisznek. Együtt vállaljuk a kihívásokat és kérjük az Önök támogatását is. December 10-én 10 község Győrvár székhellyel létrehozott egy új Önkormányzati Hivatalt. A települések a következők: Győrvár, Pácsony, Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Oszkó, Olaszfa, Bérbaltavár, Nagytilaj és Püspökmolnári. Pácsony ügyeit továbbra is a győrvári köztisztviselők végzik.
Jelenleg 297 lakosa van Pácsonynak. Májusban köszöntöttük 90. születésnapjukon Magyar Istvánnét és Baumgartner Jánosnét. Jó egészséget és boldogságot kívánunk mindkettőjüknek. Ebben az évben három gyermek született: Konkoly Natália, Sárközi Bence és Horváth Nádin. Elhunyt Kovács István, Varga Tiborné, Komláti Józsefné, Szabó Tibor és Marton Sándor. Pista Bácsi és Ilonka Néni minden rendezvényünkre eljöttek. Érdeklődtek a falubeliek iránt, erősítették közösségi életünket, családi életük példa valamennyiünk előtt. Az idei Karácsonyváró ünnepségünket sajnos már Nélkülük tartjuk. Szeretettel emlékezünk kedves mosolyukra. Az elszármazott Pécsi István, Maráczy Gyuláné, Osztódi Jenőné is községünk temetőjében nyugszanak. Az elhunytak emlékét megőrizzük.
December 22-én (vasárnap) délután három órakor szeretettel várjuk a falu lakóit – időseket és fiatalokat egyaránt – Karácsonyváró ünnepségünkre a kultúrházba. Az ünnepi köszöntő után a Pannon Cigányzenekar prímásának, Batyi Árpádnak és Horváth Tamás orgonista zenés adventi műsora következik, majd vendégül látjuk a résztvevőket.
Fogadják szeretettel a karácsonyi hangulatot ábrázoló színes poharat és a méhviaszgyertyát, amely árassza a méz kellemes illatát és a szeretet érzését. Emlékeztessen bennünket arra, hogy közös a sorsunk, itt a Vasi Hegyháton. Tőlünk függ, hogy megértésben, békében éljük hétköznapjainkat, vagy az ellentétek gyengítik erőinket.
Benke Éva költő tanár soraival kívánok a Képviselő-testület – Ritter-Babos Beatrix Éva, Tóthné Dr. Nagy Eleonóra, Józsa László és Kiss Imre – nevében is szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt Pácsony minden családjának.


„Küldök áldott ünnepet,
sötét helyett fényeket,
szürke égnek kékítőt,
embereknek békítőt.”


Pácsony, 2019. december 16.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 A Képviselő-testület november 26-án (szerdán) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Kultúrházban. Tájékoztató hangzik el időszerű kérdésekről, véleményt kérünk a következő évek tennivalóiról, terveiről.
 A könyvtár rendezvényei az elkövetkező hetekben:
- 2019. november 25. (hétfő) 17 órakor elsősegélynyújtással kapcsolatos előadás Németh Dániel mentőtiszt vezetésével.
- December 1. (advent első vasárnapja) 15 órakor a Tarisznyások együttes zenés műsora.
- December 2. (hétfő) 17 órakor író-olvasó találkozó. vendég: Heller Péter író.
- December 8. (advent második vasárnapja) 15 órakor a sitkei citerazenekar műsora.
- December 22. (advent 4. vasárnapja) 15 órakor a Pannon Cigányzenekar prímásának, Batyi Árpádnak és Horváth Tamás orgonista zenés adventi műsora. Utána uzsonna, kötetlen beszélgetés.
Valamennyi programra szeretettel várjuk községünk lakóit.
 A nyugdíjasoknak karácsonyra 10.000.-ft támogatást adományozunk. Ehhez szükséges egy nyomtatvány kitöltése. A nyomtatványt a napokban elküldjük – ha szükséges – segítünk a kitöltésben. a nyugdíj törzsszám megadása kötelező.


Pácsony, 2019. november 20.


Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 A 2019. október 13-án megválasztott önkormányzati képviselők – Ritter-Babos Beatrix Éva, Tóthné Dr. Nagy Eleonóra, Józsa László, Kiss Imre – nevében köszönetemet fejezem ki szavazataikért, bizalmukért.
A képviselő-testület – alakuló ülésén – Ritter-Babos Beatrix Évát választotta alpolgármesternek. Az elkövetkező öt év is próbára teszi erőinket, tudásunkat, tisztességünket. Ezért is hívunk mindenkit, aki tenni akar Pácsony fejlődéséért.

 A családok többsége a temetőben rendbe tette a sírokat. Az elmúlt hetekben a közmunkások vállalták az elhagyott sírok rendbetételét, ez így lesz a jövőben is.

 A községünkben áthaladó kamionok, nagyteljesítményű mezőgazdasági gépek vezetőinek többsége nem tartja be a 40 km/óra sebességkorlátozást. A Rendőrség segítségét, intézkedését kérjük. Gyakoribb ellenőrzések várhatók.

 Nagy Tamás informatikus 2019. október 29-én (kedden) 18 órakor élménybeszámolót tart távoli országokban tett kerékpár túrájáról a kultúrházban. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

 Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett az ország. Más lenne Magyarország, Európa és a világ 1956 nélkül. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeltük. 1956 becsületet adott a magyar nemzetnek és példát az egész világnak. Tisztelet az 1956-os forradalom és szabadságharc pácsonyi résztvevőinek!

Pácsony, 2019. október 24.


Nagy István

polgármester


 

 

Önkormányzati tájékoztató

 

• Balogh Adrián és felesége Kinga megvásárolták a Kossuth Lajos utca 128. szám alatti családi házat, amely korábban Molnár Márta, illetve Sipos Imréék tulajdona volt. Kinga angol szakos tanár, férje a vasvári Varga és Varga Kft-nél dolgozik. Az előző években Olaszországban éltek.
Segítsük valamennyien a beilleszkedésüket. Az kívánjuk, hogy érezzék jól magukat községünkben.

• Az óvoda udvarán elkészült a rendezvénypajta. Október 6-án (vasárnap) délután fél 2 órakor ünnepélyes keretek között „adjuk át” az érdeklődőknek. Plébános Úr megáldja a közösségi teret, majd Dr. Tompa György Főorvos Urat köszöntjük és megköszönjük több évtizedes gyógyító munkáját. Utána vendégül látjuk a jelenlévőket. A fenyőfából készült fedett tér lehetőséget ad közösségi, családi rendezvények szervezésére. A gyermekek részére udvari játékokat állítottunk fel. (2 kép mellékelve). A rendezvényre szeretettel várjuk községünk minden lakóját.

• Szeptember 25-én beadtuk a szennyvízkezelési pályázatot. A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2020.07.01., tervezett fizikai befejezése 2022.02.28. A projekt teljes költsége 170.481.047.-Ft. Igényelt támogatás 153.432.942.-Ft. Saját forrás: 17.048.105.-Ft.

• Október 13-án (vasárnap) kerül sor az önkormányzati választásokra. Kérem, hogy minél többen menjenek el szavazni. Én is megyek, Önökkel együtt, hogy megválasszuk községünk új Képviselőtestületét.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik támogattak, segítettek polgármesteri tisztségemben. Az Önök bizalmából 29 éve töltöm be ezt a megtisztelő tisztséget. Vas megye 217 települése közül tizennégyen vagyunk – majdnem három évtizede – polgármesterek. Mindig az Önök biztatása, szeretete adott erőt és újabb lendületet a polgármesteri feladatok ellátásához. Köszönöm.

 

 Pácsony, 2019. szeptember 30.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

  • Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a Falunap szervezésében, lebonyolításában segítettek. Községünk legnagyobb rendezvénye kellemes kikapcsolódásra adott lehetőséget mind a helybelieknek, mind a vendégeknek. A sztárvendég, Szandi utólag is megköszönte a kedves fogadtatást, a közönség mosolyát, tapsát.
  • A 101 db egyedi szennyvíztisztító összköltsége 170.481.047.- Ft, melyből az önrész 17.048.105.- Ft. A Képviselőtestület 2019. augusztus 22-i döntése alapján 1 családnak (1 bekötés) 50.000.- Ft lesz az önrész. A további 12 millió forintot az önkormányzat vállalja. Jelenleg több mint 20 millió forint a tartalékunk, ami bizonyítja, hogy tudatosan készültünk erre a nagy beruházásra.
  • Szeptember 23-án (hétfőn) lomtalanítást szervezünk. A lomtalanítást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. Szállítható hulladékok: bútor, hordók, kerti garnitúra, szőnyeg, nagyobb játék, ruhanemű. Nem szállítható hulladékok: zöldhulladék, állati tetem, trágya, autóbontásból származó alkatrész, építési törmelék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, fáradt olaj, permetezőszer), elektronikai hulladék (selejtes hűtő, tv, háztartási gép).
    A lomtalanítás a házak előtt elhelyezett lom összegyűjtésével történik, melyet a Közszolgáltató 2019. szeptember 23-án (hétfőn) reggel 7 órától folyamatosan szállít el.

Pácsony, 2019. szeptember 4.

Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.