Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

 

Ez lesz a jel: találtak egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. Minden születés újraírja a történelmet. Nem az egészet persze, csak egy részét, de mindig, amikor új ember jön a világra, új irányt szab a dolgok folyásának. Jézus, akinek a neve azt jelenti: szabadító, a keresztény hit szerint a legnagyobb változtatást vállalta: összebékíteni az embert Istennel, az embert az emberrel. A kedves karácsonyi történet- a betlehemi csillaggal. a pásztorokkal. a barlangistállóval, a kérődzők elé szórt szalmával és a szalmába fektetett, fázós kisdeddel -teológiai értelemben erről szól. A csillag már most is fönn az égen, ugyanaz, amit a napkeleti bölcsek követtek.

- 2021-gyel nehéz évet zár a világ. 2021. a világjárvány, gazdasági és politikai válság éve volt. A globális éghajlati, a menekült -és a terrorizmus válságok korába léptünk.

- Itthon, szülőföldünkön, szerény lehetőségeinkhez mérten, igyekeztünk igazodni a változásokhoz. Az egyedi szennyvízkezelés megoldása (101 bekötéssel) a községen átvezető út felületkezelése, a Vasi Horganyzó Kft beruházása, a vasútállomásig a közvilágítás kivitelezése, a temetőben urnafal építése, a kultúrház mögötti melléképület felújítása mind sok szervező munkát igényelt. Folyamatban van az orvosi műszerek beszerzése (újraélesztő készülék, EKG készülék)

- A jövő év az erőgyűjtés éve lesz, de korszerűsíteni szeretnénk a kamerarendszert, és segítséget nyújtunk a koronavírus elleni küzdelemben.

- Jelenleg 301 lakosa van Pácsonynak. Elhunyt Bíró János, Fodor Ferdinándné, Zsákai László. Kovács Istvánné (Piroska néni) férje mellett nyugszik pácsonyi temetőben. Az elhunytak emlékét megőrizzük. Idén két gyermek született: Ambrus Ádám, és Ambrusné Venczel Jázmin kisfia Levente, Valamint Pintér Gábor, és Pintér Viktória kislánya Zoé Liána. Sok boldogságot kívánunk a két családnak.

- Örömteli dolog, hogy több üresen álló házat vásároltak községünkben. Az új lakóknak a legjobbakat kívánjuk, segítsük beilleszkedésüket.

- Szeretettel gondolunk az elszármazottakra, akiket gyermekkoruk, és felnőttkoruk egy része is Pácsonyhoz kötik. Bizonyára, mesélnek gyermekeiknek, unokáiknak a szülőföldről, karácsonyi élményeikről. Gondoljanak ránk is, akik itthon maradtunk.

- Az idén is elmaradnak az Adventi rendezvények a Koronavírus miatt. Az operett műsort a jövő év elején megtartjuk, és lesznek más közösségi rendezvények is. Reméljük, a vírus visszaszorul, és újra találkozhatunk, örülhetünk egymásnak.

- Kedves Pácsonyiak! A jövő év áprilisában országgyűlési képviselői választások lesznek. Tanúi leszünk a nagy ígérgetéseknek, hazudozásoknak. A hatalmaskodók erőből támadnak azokra, akik az elesettekért, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűekért emelnek szót. Meg kell változtatni ezt a világot, mert igazságtalan, embertelen. Benedek Elek Testamentumában a következőt írja: „Ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék közé. Az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus”

- Fogadják szeretettel a kis ajándékcsomagot, amit jelképnek szánunk, az összetartozás jelképének. A gyertyák, az égők fényei világítsák be a sötét éjszakákat, álmainkban úgyis a cselekvő szeretet, semmi mással nem helyettesíthető, lámpása, fénye világít. Ez karácsony üzenete.

- Jöjj el karácsony, és hozz reményt, boldogságot, jó egészséget Pácsony valamennyi családjának.

Pácsony, 2021. december 8.

Nagy István
Polgármester


 

Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató

- Az Önkormányzat levélben jelezte a Megyei Rendőrkapitányságnak a következőket: „A Magyar Közútkezelő Kft idén tavasszal elvégezte a Pácsonyon átvezető út felületkezelését. Ezzel a munkával jobb lett az út állapota. Sajnos a kamionok, mezőgazdasági gépek, személygépkocsik még nagyobb sebességgel közlekednek, pedig 40km/h sebességkorlátozás van érvényben az egész község területén. Pár héttel ezelőtt súlyos baleset volt a falu központjában, ami összefüggött a nagy sebességgel is. Az elmúlt időszakban kettő pótkocsi is az árokba borult a vasútállomás után a lejtőn a „Gesztenyési lejtőn” a 74. számú főúton. Kérjük a gépjárművek fokozott ellenőrzését, és a sebességmérést.


- Az Egyedi szennyvíztisztító berendezések döntő részét ellenőrizte Kovács János, az Önkormányzat megbízottja. (tel: 06 30 693 27 28) Összességében kedvezőek a tapasztalatok. Néhány helyen sűrűbben kéne használni a baktérium serkentő szert. (pl. Septiforte) Felhívtuk a kivitelező figyelmét arra, hogy a tartályban lévő műanyag elválasztó falak felső része elvállt a kerettől, ami később gondot okozhat. Rövid időn belül a helyszínen megvizsgálják a jelzésünket, és ha kell, elvégzik a garanciális javítást. A falu szőlőhegy felőli végén található kavicsdepóból kavicsot elszállítani nem szabad, mert a Z.E.H. Kft tulajdona.

- Községünk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázat rögzítésének, és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05. A pályázat az alábbi internetes oldalon elérhető: www. emet.gov.hu

- Halottak napja előtt a közmunkások elvégzik azoknak a síroknak a rendbe tételét amelyek gazosak. Nem élnek már a hozzátartozók sem.

- A tájékoztató hátoldalán olvashatják a vasvári hulladékudvar nyitva tartását, a hulladék megnevezését, a leadható mennyiséget.

- Minden község -így Pácsony is- megkapta azt az egymillió forintot, amit 2022. április 31-ig rendezvényekre lehet elkölteni. (fellépők díjazása, egyéb eszközök) December 18-án szombaton 16 órakor Leblanc Győző, és Tóth Éva népszerű operett énekesek Adventi műsorát láthatják.

Pácsony, 2021. október 11.

Nagy István
polgármester


 

 

1956-2021

 

2021 októberét írjuk, ebben a hónapban ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóját. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeljük. 1956-ban az egyetemisták pontosan tudták, hogy mit akarnak: szabad, demokratikus és polgári Magyarországot. Mindez napjainkban valósul meg a többpárt rendszerben, a polgári demokráciában. A jelen is tele van ellentmondásokkal, amelyet a következő években kell megoldani. Mit ér annak a demokrácia, aki szegénységben él, aki gyermekeit nem tudja taníttatni. Az ország, a társadalom érdekeinek az felel meg, ha az Állam nem uralkodik az embereken, hanem szolgálja őket. Ha a kormány mindenkinek esélyt teremt, nem csupán a hozzá kötődő csoportnak, a haveroknak, a rokonoknak. Nagy Imre, a mártírhalált halt miniszterelnök szentesítette a forradalmat. Nevét egyre kevesebbet hallani, pedig tettei 1848 miniszterelnöke, Batthyány Lajos mellé emelték Őt. 1956 becsületet adott a Magyar Nemzetnek, példát, tanulságot az egész világnak. Remény adott, hogy a forradalom egykori résztvevői, illetve az azt követő évek üldözöttei közül erősödik azoknak a hangja, akik a megbékélésért, a nemzeti összefogásért emelnek szót.
1956 októberében Pácsony lakossága különös figyelemmel kísérte a Budapestről érkező híreket. Levéltári dokumentumok szerint az iskolában nagy vita folyt az országos eseményekről. Két fiatal elkérte a tanácselnöktől a nemzeti színű zászlót, és kivágták belőle a címert. Spontán felvonulás indult a Gépállomásra. (jelenleg a Vasi Horganyzó Kft tulajdona) Menet közben énekelték a „Kossuth Lajos azt üzente” című dalt. Kórusban mondták, hogy „ki nem velünk az ellenünk” „ruszkik haza” „le a begyűjtéssel!” Utána a felvonuló tömeg a Hősi ligetbe (ma a kultúrház előtti hársfaliget) ment. Elénekelték a Himnusz és a Szózatot, az iskolában elhelyezték a keresztet, amit a templomból hoztak el. Másnap vasárnap, többen részt vettek a vasvári nagygyűlésen. Aznap este hatalmas tömeg gyűlt össze az iskolában, hogy megválasszák a helyi Nemzeti bizottság tagjait: Maráczy Gyula, Tompa Imre, Tompa Ferenc, ifj. Nagy József, Szántó József, Osztódi Géza, ifj. Tompa János, Szabó Károly, Nagy József, Sipos Ferenc, Németh István, Maráczi István, Osztódi Jenő, Pölöskei Jenő. A Nemzetőrséget is megválasztották. Másnap élelmet gyűjtöttek a budapesti lakosságnak. Az indulatos viták ellenére békésen zajlottak az események október 23, és november 4 között. Akik a pácsonyi eseményekben szerepet vállaltak, valamennyien a helyi temetőben alusszák örök álmukat. Tisztelettel emlékezünk Rájuk. Hitük, tevékenységük méltó volt a forradalomhoz.
1956 óta nagyot változott a világ. Ma másfajta csatákat vívunk. A világ embertelenné válása ellen küzdünk országos és helyi szinten egyaránt. Mert itt, a szülőföldünkön is van bőven tennivaló. Azt kívánom, hogy legyen hitünk, erőnk összefogni napjaink zsarnoksága, igazságtalansága ellen. Ennek alapja az egymás iránti tisztelet, és a többség akaratának tudomásul vétele. A templomkertben a két nemzeti színű zászló emlékeztessen bennünket bátor elődeinkre, és ránk is, akik tenni akarunk egy szebb jövőért.

Pácsony, 2021. október 12.

Nagy István
polgármester


 

Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató Pácsony


-A Magyar Falu Program keretében „ A közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” pályázaton 815.426 forint, „A temetői infrastruktúra fejlesztése” pályázaton 2.356.720 forint, „Az orvosi műszerek beszerzése pályázaton 1.728.700 forint, „A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, és a közösségszervező bértámogatása” pályázaton 1.817.662 forint, az Európai unió és Magyarország kormánya által kiírt „ Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése” pályázaton 153.430.000 forint támogatást kapott községünk az elmúlt egy évben. Mindezek a támogatások hozzájárultak településünk fejlődéséhez.


-Október 7-én (csütörtökön) lomtalanítás lesz. A lomtalanítási tájékoztatót a túlsó oldalon olvashatják.

-Szeptember 15- től minden szerdán délelőtt 8-10 óra között a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa várja az ügyfeleket. Jegyzői fogadóóra minden hónap első szerdáján délelőtt 8-10 óra között lesz. Szeptember 17- től minden pénteken 12 óra 15 perc, és 13 óra 15 perc között ügyfélfogadást tart a Járási Települési Ügysegéd.

-Az Egyedi szennyvíztisztító berendezések ellenőrzésével Kovács Jánost bízta meg a képviselő testület (tel: 06-30-693-2728) eddig egy szivattyúmotort kellett kicserélni. Egy másik esetben a bolt udvarán munkagéppel elvágták a villanyvezetéket, ennek következtében nem működött a berendezés. A villanyvezeték vége áram alatt volt, azt három nap után áramtalanítottuk. Ezt a műveletet a bolti eladó segítségével oldottuk meg. A tartály tele volt szennyvízzel, a község megbízottja szippantás után megjavította a tartályt, így a berendezés ismét működik. Ennek a munkának a költségeit átháríthattuk volna a tulajdonosokra, de nem tettük. Utána alpári módon szidták a megbízottunkat, hogy mertünk bemenni a területre, aminek fele a COOP tulajdona. Ismételten felhívjuk a figyelmet a baktérium serkentő szer (pl. Septiforte) használatára, vásárolható Vasváron a Sifi, és a Viola üzletben, de más helyeken is. (árban vannak eltérések) Az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok közötti Együttműködési Megállapodásban szerepel, hogy az ingatlantulajdonosok tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott személyt ellenőrzés, hibaelhárítás céljából beengedik az ingatlanra. Az ingatlan tulajdonviszonyaiban beállt változást a tulajdonosok kötelesek bejelenteni az Önkormányzatnak, mert az új tulajdonos köteles a szennyvíztisztító berendezéssel kapcsolatos kötelezettségeket átvenni. Kérjük, hogy tanulmányozzák újból az Együttműködési Megállapodást. Ha mindkét fél betartja a vállalásait, akkor ez a rendszer jól működik. A lakosság részéről kedvezőek a visszajelzések, sokan köszönetüket fejezték ki azoknak, akik önzetlenül dolgoztak a projekt megvalósításán.

-A temető felé vezető út elején található hidat két hídkarikával megszélesítettük.

-A Kossuth Lajos utca 46. szám alatti házat (korábban a Barbarics család tulajdona volt) megvásárolták. A négy fős család egy hónap múlva költözik Pácsonyba.

-A Képviselő-testület kéréssel fordult a Magyar Nemzeti Eszközkezelőhöz, hogy a Vasi Horganyzó Kft melletti füves pályát ingyenesen adja át községünknek.


Pácsony, 2021. szeptember 10.


 

Önkormányzati tájékoztató

Az óvodásoknak 5000Ft, az általános iskolásoknak 10000Ft, a középiskolásoknak és a felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak pedig 15000Ft támogatást biztosítunk abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 171.000Ft-ot. A támogatást a kiküldött nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Önkormányzatunk ebben az évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat rendszerében.

Életének 70. évében elhunyt Bíró János, egykori önkormányzati képviselő. Köszönjük azt a sok társadalmi munkát, amit községünkért tett. Életének 79. évében elhunyt Nagy Istvánné (Sz. Sári Irén) egykori pácsonyi lakos. Családjával húsz éve Nagykőrösre költözött, azóta is élénken érdeklődött a pácsonyiak iránt. János és Irén emlékét megőrizzük!

A szombathelyi Villkász Kft. elvégezte a vasútállomásig a közvilágítással kapcsolatos munkálatokat. A 6,3 millió forintos beruházást saját költségvetésünkből fedeztük. Biztonságosabb lesz a közlekedés, különösen ősszel és télen.

Fiatal párok megvásároltak több családi házat (Kossuth Lajos u. 9, 88, 12, 126). Sok boldogságot, jó egészséget, örömökben gazdag éveket kívánunk nekik új otthonukban!

Augusztus második felében a helyi Vasi Horganyzó Kft-ben megkezdődik a termelő munka, a horganyzás. Már több pácsonyi lakos az üzem dolgozója, a létszám folyamatosan bővül. Az egykor szép éveket megélt tízhektáros ”Gépállomás” visszanyeri régi fényét, biztosítja a pácsonyi és környékbeli családok megélhetését. Köszönet Gyenge János Úrnak, a Kft ügyvezető igazgatójának az előkészítő, szervező munkájáért.

Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezik az ország. Ez a nap Magyarország állami ünnepe és egyben az új kenyér ünnepe is. Szent István király művének legnagyobb eredménye, hogy hazánk számára kijelölte az új európai életet. Szilárd, tervezhető jövőt teremtett nemzetünk számára. A keresztény kultúra, a kereszténység alapelve a krisztusi szeretet: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Sajnos, a mai politikából hiányzik a szelídség, a szerénység, a megbocsátás, a gyengék, az elesettek támogatása. Szent István Imre fiához írt intelmeit a mai kor követelményeihez kéne igazítani és akkor újra erős, kiszámítható ország lenne hazánk Európa szívében. Nekünk itt a szülőföldünkön kell Szent István intelmeit életünkben érvényesíteni. Köszönet azoknak, akik az átlagosnál is többet vállalnak a közéletben. Önzetlen közösségi emberek nélkül sivárabb lenne életünk. Jól tudjuk, hogy a családunkhoz, munkánkhoz, hivatásunkhoz fűződő szövetséget a kenyér jelképezi. Miként az sem szorul különösebb magyarázatra, hogy mit jelképez a kenyér az Újszövetségben.
Szent István király ünnepének közeledtével a képviselő-testület nevében erőt, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden lakójának!

Nagy István 

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.