Önkormányzati tájékoztató

- Az óvodásoknak 5000ft, az általános iskolásoknak 10000ft, a közép iskolásoknak és egyetemistáknak 15000 forint támogatást adunk abban az esetben, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 142500 forintot. A támogatást a kiküldött nyomtatvány alapján kérni kellett. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat rendszerében.
- Körzetünkben Dr. Kallós Gyöngyike fogorvos Vasváron (Szentmihályfalu u. 2. I. emelet 2. ajtó) rendel hétfőn 8-16 órakor, kedden 10-18 órakor, szerdán 8-16 órakor és csütörtökön 8-12:30 óra között. Bejelentkezés és időpont-egyeztetés rendelési időben a következő telefonszámon: 30-8367655. Várhatóan 2020. október 1-től egy korszerűen felszerelt fogorvosi rendelőben, Győrváron várja ügyfeleit a Doktornő.
- Az Értéktár bizottság az óvoda épületében állandó kiállítást („értéktárat”) rendez az ősz folyamán. Szívesen fogadjuk szüleink, nagyszüleink, dédszüleink használati tárgyait, eszközeit, fényképeiket.
- Befejeződött a ravatalozó felújítása.
- Fekete Zsolt és házastársa Ildikó megvásárolták a Kossuth Lajos utca 59. szám alatti házat. Segítsük beilleszkedésüket, érezzék jól magukat új otthonukban.
- Fogadják szeretettel a kis levendulazsákokat, melyeket a közmunkások készítettek a falu családjainak.
- A koronavírus itt van közöttünk és a szakértők biztosra veszik, hogy ősszel a második hullám még veszélyesebb lehet, mint a tavaszi. Folyamatosan figyeljék a híradásokat, a hatóságok előírásait. Küldjük a szájmaszkokat és a védőkesztyűket, de saját beszerzésre is szükség lesz. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
- Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezik az ország. Ez a nap állami ünnep és egyben az új kenyér ünnepe is. Manapság, amikor egyre többet hallunk Magyarország Európai Uniós tagságáról, nem felejthetjük, hogy ez a folyamat Szent István királlyal vette kezdetét. Paul Claudel, a francia író és diplomata gondolatait idézzük fel az Intelmekről: „Az imént kezembe került Szent István király könyve, az Ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek az európai emberiség hajnalán ilyen halhatatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom. S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást.” 
Szent István király ünnepének előestéjén – a Képviselő-testület nevében – erőt, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden lakójának.

Pácsony, 2020. augusztus 12.

Nagy István
Polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató


- A koronavírus miatt 942000Ft-ot költöttünk maszkokra, védőkesztyűkre és fertőtlenítő szerekre. tartalékot is képeztünk, valamint további beszerzések is várhatók, mert ősszel visszatérhet a második ciklus.
- Június 4-én 16 óra 30 perckor megkondultak templomunk harangjai, így emlékeztünk a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára.
- A nyár végén tataroztatjuk a ravatalozót, a temetőhöz vezető villanyoszlopokat pedig kicseréljük, mert azok már nem biztonságosak. Az új oszlopokat betongyámhoz rögzítjük.
- Pályázatot nyújtottunk be gépi eszközbeszerzésre. Sikeres elbírálás esetén új fűnyírókkal, fűkaszákkal rendelkezünk.
- Virágzik közterületeinken a levendula. Nagyon szép a falu. A fényképeket megtekinthetik honlapunkon (pacsony.hu). Örömmel töltsön el bennünket, hogy a Hegyháton túrázók elismeréssel szólnak községünk rendjéről, virágosításáról.
- A Vasi Horganyzó Kft. megbízásából eljáró MEDIO TECH Kft. által a Pácsony 98/22 hrsz. alatti telephelyen (volt MÁV járműjavító) létesítendő horganyzó üzem megvalósításával összefüggésben 2020. július 21-én (kedden) 17 órakor közmeghallgatásra kerül sor a kultúrházban. Az összevont környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem közérthető összefoglalója a kultúrház önkormányzati helyiségében, illetve honlapunkon megtekinthető.

Adatok megtekintéséhez kattintson ide
- A nyári szünetben a gyermekeknek kellemes kikapcsolódást kívánunk! Vigyázzanak magukra és egymásra! Külön gratulálunk azoknak a diákoknak, akik kiváló tanulmányi eredményt értek el! Köszönet a pedagógusok és szülők helytállásáért.

Pácsony, Nagy István
Polgármester


 

Önkormányzati tájékztató

- A koronavírus még itt van köztünk, ezért továbbra is fontos az óvatosság. A fertőzöttek számának alakulása azt mutatja, hogy az élet újraindításának feltételei adottak. A továbbiakban mindenki köteles a vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni. A legalább 1,5 méter védőtávolság megtartása kötelező. A közterületek és a parkok látogathatók. Május 20-tól a járási települési ügysegéd minden szerdán 10-12 óra között fogadóórát tart. Köszönet azoknak, akik a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak önzetlenül segítenek ezekben a nehéz időkben. Védőeszközöket (maszkot, kesztyűt) továbbra is küldünk a családoknak. Egy családnak, saját költségvetésünkből biztosítottuk az internet hozzáférést, így a tanuló otthon tud bekapcsolódni a távoktatásba. A közeljövőben folytatjuk a védőeszközök beszerzését, mert valószínű, hogy ősszel újra támad a vírus.
- A bizonytalan helyzetre tekintettel az idei Falunap elmarad.
- Az Oszkó- Győrvár labdarúgó csapat Vasváron játssza a mérkőzéseit. Nem használják a pácsonyi pályát, amit Önkormányzatunk bérel a GYSEV-től. A területet az év folyamán kaszáltatjuk, így a fiatalok továbbra is focizhatnak a pályán.
- Május az év egyik legszebb hónapja. Az első vasárnap köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Igaz, nem úgy mint máskor. Az ideire még nem volt példa, de biztos vagyok benne, hogy minden gyermek megtalálta a módját, hogyan fejezze ki háláját, mérhetetlen szeretetét az édesanyja iránt. Május utolsó vasárnapja, gyermeknap. Nekik azt kívánjuk, hogy legyen gondtalan a gyermekkoruk, játékosan készüljenek a felnőtt életre. A nyolcadikosok és az érettségiző, ballagó diákok egy kihívásokkal teli világba indulnak, amelyben felértékelődik az alkalmazkodó képesség. Ti vagytok a jövő generációja, számítunk Rátok. A következő nemzedék tagjaiként alakíthatjátok a bennünket körülvevő világot. Ebben mindegyikőtök más lehetőséghez jut, de ne feledjétek: csak együtt lehet szépet, maradandót alkotni.

Pácsony, 2020. május 18.

Nagy István

polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

A koronavírus nagyon gyorsan terjed. Az egyik legjobb védekezés, amikor otthon maradunk. A kormány kijárási korlátozást rendelt el. A lakóhelyet csak munkavégzés, vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Az idősebb emberek (65 év felett) csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat. A falugondnoki szolgálaton keresztül továbbra is segítünk a vásárlásban. Benkő Gyula falugondnok telefonszámát a múlt héten tévesen adtuk meg. A telefonszám helyesen: 06-30 9031054 elnézést az elírásért!
Mindenkinek küldtünk szájmaszkot, és még ezen a héten a postaládákban védőkesztyűket helyezünk el. Folyamatosan, saját költségvetésből gondoskodunk védőeszközökről.
Köszönet Dézsi Erzsébetnek, aki nyugdíjasként önként 160 db védőmaszkot varrt. Hálásak vagyunk ezért a nemes társadalmi munkáért.
A Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft kéri a lakosságot, hogy pénteken a kukákat reggel 5 óra előtt helyezzék ki az utcára.
Az elmúlt héten a közmunkások a temetőben leszedték a sírokról az elszáradt koszorúkat. Különösen az elszármazottak köszönték ezt a segítséget, hiszen ebben a vírusos időszakban nem tudják rendbe tenni szeretteik sírját.
Ebben az évben 40%-kal csökkentették a közmunkások létszámát. A közterületeken folyamatosan végezzük a fűnyírást. Minden ház előtt nem tudjuk vállalni az árkok kaszálását. Kérjük, ahol fiatalok, középkorú férfiak laknak, tegyék rendbe az ingatlanuk előtti területet. Reméljük, községünk ebben az évben is, és a jövőben is egy rendezett település képét mutatja.
Közeleg a Húsvét, a legszebb ünnep. Ilyen rendkívüli és életveszélyes vírus még nem nehezítette meg életünket, ezért is más lesz ez a hétvége. A járvány próbára tesz bennünket. A megértés, a türelem, a megbocsátás időszaka ez. Kiszolgáltatottak vagyunk, csak reménykedni tudunk, hogy ha vége lesz, utána egy igazabb világot teremt az emberiség. Olyan világot, amelyben az erős nem győzi le a gyengét, a szegények, és a gazdagok közti távolság nem nő. A gátlástalanok, az erősek világát egy emberibb mederbe tereljük, mert döbbenetesen igazságtalan a világ. A keresztények legnagyobb ünnepének üzenete, a remény, egy igazságosabb világban.
Áldott húsvétot, jó egészséget községünk valamennyi családjának!

Pácsony, 2020. április 07.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.