Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt ! 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embereknek hirdetik az örömhírt.” Ősi, majd 2500 éves prófécia, jövendölés ez, amelyet az első karácsonyt várva vetettek papírra. Így advent vége táján valóban nagy a sötétség. Elég, ha a rövid nappalokra, a korán leszálló estékre gondolunk. Mégis a hozzák közelítő ünnep, karácsony ünnepe egy nagyobb fényességben világít ebben a sötétségben. Várjuk megérkezését, csendességét – még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot.

Mi hát a karácsony titka? Az isteni szeretet: Az Isten emberré lett. Ráadásul azért jött, hogy szolgálja az embereket, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. Szép gondolat ez, amelyet csak a hit tesz érthetővé.

Karacsany2018

            Ebben az évben befejeztük a járdák felületkezelését, így az egész falu járdahálózata jó minőségű. A volt óvoda udvarán 72 m2 térkövet rakattunk le, ezen a területen rendezvényeket lehet tartani. Megalakult az Értéktár Bizottság, mely aktív

tevékenységet folytat a múlt értékeinek felkutatásában, megőrzésében. A bizottság tagjai: Nagy Istvánné, Ritter-Babos Beatrix, Palatin Vivien. A volt MÁV Járműjavító területén megkezdte tevékenységét a GAPM Kft. Több lepusztított csarnokot már felújítottak, folytatják a terület rendezését, így a közeli jövőben lehetőség lesz munkahelyek létesítésére, a csarnokok egy részének bérlésére. A vasútállomásnál autóbuszmegálló létesült, az óvodásokat a falubusz szállítja az oszkói óvodába. A Bursa felsőoktatási pályázatra 8 fő jelentkezett, mindenki pályázatát elfogadtuk. Gratulálunk Belléncs Annának, Józsa Dávidnak, Palatin Bencének, Palatin Máténak, Palatin Viviennek, Székely Dánielnek, Szombat Alexandrának, Szombat Szabinának. Kedves fiatalok, büszkék vagyunk Rátok.

            A jövő évben a volt óvoda udvarán rendezvénypajtát szeretnénk építeni a meglévő térburkolat fölé. Az óvoda Közösség Ház lesz, az épületet korszerűsítjük, a folyosón helyezzük el a falutörténeti kiállítást. Az épület egy későbbi időpontban a gyermeklétszám függvényében, a szülők kérése alapján, a jogszabályi követelményeknek megfelelve bármikor újra indítható óvodaként. Folytatjuk a közmunkaprogramot, figyeljük a „Magyar Falu” kormányprogram pályázatait.

            Jelenleg 297 lakosa van Pácsonynak. Ebben az évben 2 gyermek született: Mészáros Zsombor János és Schermann Dorka Mira. Elhunyt Bokkon Ottó, Bokkon Ottóné, Bogár Tibor és Pientka Klaus. Az elszármazott Lempeg Gyula és Nagy Imre hamvai szüleik mellett nyugszanak. Az elhunytak emlékét megőrizzük.

December 23-án (vasárnap) délután fél 3 órakor szeretettel várjuk a falu lakóit – időseket és fiatalokat egyaránt – Karácsonyváró ünnepségünkre a kultúrházba. Köszöntő után a pápai Gráciák együttes ad az ünnephez illő műsort, majd vendégül látjuk a résztvevőket.

            Befejezésül azt kívánom, hogy a jászolban született gyermek megszólítson bennünket, de halljuk meg azoknak a gyermekeknek a szavát is, akik szegénységben élnek vagy egy emberekkel teli hajó mélyén fekszenek. Ne adjuk fel álmainkat. Olyan országot, olyan hazát kell alkotnunk, amelynek alapja az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó, egymás teljesítményének megbecsülése, a jövőnkért viselt felelősség.

            Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Pácsony minden családjának.

Pácsony, 2018. december 14.

                                                                                              Nagy István

                                                                                              polgármester


 

Polgármester
Pácsony


Önkormányzati tájékoztató

  • Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, aki a Falunap előkészítésében, lebonyolításában segítettek. A fényképfelvételeket megtekinthetik Pácsony honalapján (pacsony.hu)
  • Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírás az Önkormányzat hivatali helyiségében megtekinthető. Időpontegyeztetés 30-9468159 telefonon Nagy István polgármesterrel. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6. Az elbírálás 2018. december 6-ig történik. Ebben a tanévben 9 pácsonyi fiatal tanul felsőoktatási intézményben, ez nagyon jó aránynak tekinthető a lakosság számához képest. Gratulálok, jó tanulást kívánok. Az elmúlt években minden pályázó támogatást kapott, idén is így lesz.
  • Október hónapban, minden évben több alkalommal is dolgoznak a temetőben a közmunkások. Elvégzik az elhanyagolt sírok rendbetételét is. Egész évben szép, rendezett a temető. Halottak napja előtt még több virág díszíti szeretteink sírját.
  • Az elmúlt héten 250 db levendulatövet ültettünk a templomkertbe, az egykori óvoda és a vegyesbolt előtt, valamint a község központjában a déli fekvésű házak elé. Vigyázzunk az illatos növényekre.
  • Október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, nemzeti ünnep. 1956 hősei tudták, hogy van másik Magyarország, mint a Rákosi rendszer. Mindig lesz másik Magyarország, ha a hatalmon lévők nem váltják be ígéreteiket, hanem a maguk és a párttársaik, a haverok zsebét tömik. 1956 azt üzeni, mi magyarok nem vagyunk a meghátrálás emberei, szabadnak születtünk. Ma is indulat, ellenségeskedés, öncélúság uralja a magyar politikát. Régen volt ennyire szükség ’56 szellemére, az összekapaszkodás, az emelkedés, a méltóság erejére. A jövő megannyi történelmi seb után összefogásra szólít fel bennünket, mert minden más út csak újabb sebeket okoz. Köszönet azoknak a honfitársainknak, akik akkor is cselekedtek, amikor mások mérlegeltek, akik akkor is szót emeltek, amikor mások keresték a szavakat. Megőrzött hitük, tevékenységük méltó volt a forradalomhoz és felbecsülhetetlen alkotó értékké vált a rendszerváltozás időszakában.

Azt kívánom, hogy valamennyien otthonunknak érezzük ezt a földet, ezt az országot, ezt az ezeréves államot. Ehhez erősíteni kell az egymás iránti tiszteletet, szeretetet. Boldog ünnepet községünk minden családjának.Pácsony, 2018. október 15.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati hírek

 - A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000.-Ft, az általános iskolásoknak 10.000.-Ft, a középiskolásoknak és egyetemistáknak 15.000.-Ft támogatást ad. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerében. Községünk diákjai – jó tanulmányi eredményükkel – szerezzenek sok örömet szüleiknek.

 - Befejeződött a járdafelújítás. Hat új tablót készítettünk községünkről. A színes anyag a falunapon megtekinthető.

 - A FALUNAPOT 2018. augusztus 19-én (vasárnap) tartjuk a kultúrház előtti ligetben. Délután 15 órakor ünnepi köszöntőt mond Nagy István polgármester, majd bemutatja Gyenge János Urat, a GAPM Szolgáltató Kft tulajdonosát, aki megvásárolta az egykori MÁV Járműjavító üzemet, Pácsony „ipari parkjának” is nevezhető területet. Ezután kultúrműsor következik: fellép a Sárvári Néptánckör, a csepregi mazsorett csoport. Sztárvendég: Bódi Csabi. 17 órától szeretettel hívjuk a falu lakóit, az elszármazottakat, az érdeklődőket uzsonnára, baráti beszélgetésre.

 - Augusztus 20-án államalapítónkra, Szent István királyra emlékezik az ország. István király műve nyomán virágzó magyar állam alakult ki a Kárpát-medencében. Biztos vagyok abban, hogy Szent István népe a 800 éves Pácsony községben is hű maradt Szent királyunk örökségéhez. Államalapító királyunk Imre fiához írt intelmeiben a következő, ma különösen érvényes szavakat találjuk: „Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétség kívül igen nagy kárt szenvedne országod.” Igen, ha le akarnánk rombolni, amit építettünk, vagy szétszórni, amit összegyűjtöttünk, kétség kívül igen nagy kárt szenvedne országunk. És benne községünk is. A széthúzás, intrika helyett összefogásra van szükség. Van értelme a közös erőfeszítésnek. Köszönet községünk azon lakóinak, akik részt vállalnak a közéleti munkában.

Pácsony, 2018. augusztus 7.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.