Önkormányzati tájékoztató

Egy oszkói vállalkozás – az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérelme alapján – öntözés céljából közép feszültségű földkábeles hálózat kiépítését, tartószerkezeten transzformátor állomás telepítését kezdeményezte. A földkábel nyomvonala a Kultúrház melletti 8-as számú oszlopról indulna, a község központi részét érintve a Petőfi utcában folytatódna a 0144 helyrajzi számú területig. Önkormányzatunk a közútkezelői hozzájárulást megtagadta. A Vas Vármegyei Kormányhivatal - álláspontunkat felülbírálva - az engedélyt megadta. Javasoltuk, hogy a nyomvonal a község nyugati oldalán lévő mezei út mentén haladjon a 0144 hrsz. ingatlanig. (A régi focipálya melletti terület) A hatóság szerint ezzel a megoldással a bekerülési költség 261 %-al növekedne, ami nem felel meg a költségtakarékossági szempontnak. A vezetékjogot az alábbi kikötésekkel kapta meg a kérelmező: „A tervdokumentáció műszaki leírásában részletezett földkábel elhelyezést lehetőség szerint az önkormányzati területek (Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca és járda) burkolatának megbontása nélkül, fúrási technológiával kell elvégezni. Amennyiben ez nem megoldható akkor az aszfalt burkolatú út és járda bontását követően teljeskörűen köteles a vállalkozó helyreállítani az érintett területet a közútkezelő igényeinek megfelelően.” Egy budapesti mérnöki iroda – térkép alapján – a Petőfi Sándor utca északi oldalán lévő, nemrég felújított járda felbontását tervezte, amit azonnal elutasítottunk. Nekünk pácsonyiaknak „nem térkép e táj”. Szülőföldünk, ahol élünk, ahol kulturált, rendezett utcákat szeretnénk. Ezt igazolják a vidékiek, az elszármazottak elismerő szavai is. Mindent elkövetünk azért, hogy a helyreállítást a kivitelező az eredeti állapotnak megfelelően végezze el.

Május 1-én lesz 95 éves Magyar Istvánné, Sári néni. Baumgartner Jánosné – aki a Vasvári Idősek Otthona lakója – május 3-án tölti be 95. életévét. Mindkettőjüket szeretettel köszöntjük, jó egészséget kívánunk nekik.

A bitumenes pálya 16.00 – 19.00 óra között tart nyitva (hétfő szünnap). Kérjük az időpontok betartását és a sportszerű magatartást. Az éves nyitvatartás a pálya bejáratánál olvasható.

Szombathelyen meglátogattuk az egyházi otthonban Dr. Gyürki László prelátus urat, Olaszfa, Pácsony egykori plébánosát. Örömmel, meghatódva fogadta a váratlan találkozást. Prelátus úr szeretettel gondol a pácsonyi hívekre, az itt eltöltött évekre. A községünkről készült grafikát szobája bejárati oldalán helyezte el, ez is jelzi kötődését Pácsonyhoz.

A templomban tervezett munkálatokat (festés, üvegezés, két kereszt felújítása) az önkormányzat költségén a szakemberek elvégezték. A csúszdát megvásároltuk, felszerelése a közeli napokban várható a Vasi Horganyzó Kft. melletti parkban. A temető bejáratánál felállítandó kovácsoltvas kapu és a 20 méter kerítés gyártása folyamatban van, az előleget kifizettük.

Május 5-e a hónap első vasárnapja, Anyák Napja. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat a Nagymamákat, a Dédnagymamákat. Az életben a legtöbbet nekik köszönhetünk. Köszöntsük őket virággal, fejezzük ki hálánkat valamilyen formában.

Június 9-én lesznek az önkormányzati és az Európai Parlamenti választások. Minél többen éljenek a szavazás lehetőségével.

 

 

 Pácsony, 2024. április 22.

Nagy István
polgármester


 

Vlasztsi tjkoztat vlasztpolgroknak Oldal 1

Vlasztsi tjkoztat vlasztpolgroknak Oldal 2


 

valasztas1 resize

valasztas2 resize


 

kokarda1.pngÖnkormányzati tájékoztató

 A Képviselő-testület 20 tonnás súlykorlátozást vezetett be a Petőfi Sándor utcában és a temetőhöz vezető úton. A táblákat már megrendeltük és a közeljövőben kihelyezzük.

 A község idei saját költségvetésében szerepel, hogy az első félévben kovácsoltvas kaput és 20 méter kovácsoltvas kerítést állítunk fel a temető bejáratánál. A templomban javítási munkálatok lesznek. (Festetjük az előteret, a templom előtti és a déli oldalon lévő két keresztet. A ledőlt vakolatot két helyen pótoljuk. A templom déli részén a hiányzó, illetve törött ablakszemeket kicseréljük.)
A Kossuth utca 7. szám melletti parkban az új hinta mellé európai norma szerinti csúszdát rendeltünk. Pályázatot adtunk be kistraktorra, hóekére, rézsűkaszára és pótkocsira.

 A Falunapot augusztus 18-án (vasárnap) tartjuk. Sztárvendég: Sissi (Oravecz Szilvia) lesz.

 A közelgő Nőnap (március 8.) alakalmából köszöntjük községünk lányait, asszonyait Az ünnep napján fogadják szeretettel majd jelképes ajándékunkat.

 A Nemzeti Vagyonkezelő árverésen értékesítette a füves focipályát. A vevővel felvesszük a kapcsolatot.

 Március 15-én az 1848/49. évi forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. Népünk szívéhez talán ez a nap áll a legközelebb ma is. A szabadságharcban egy egész nép minden rendű és rangú embere hullatta együtt a vérét, hogy a nemzet felemelkedhessék. A 12 pont tömören, nagy mozgósító erővel öntötte szavakba a nemzet vágyait. Ma is polgárosodott Magyarországot kellene teremteni, amely méltó az európai nemzetek nagy családjához. Olyan hazát kell teremteni, ahol nemcsak a rövid időn belül meggazdagodott családok találják meg a számításukat, ahol az egyszerű ember is emberhez méltó módon élhet. Egy szebb jövő alapjait kellene megteremteni gyermekeinknek. Ez az út hosszú lesz. Rohan az idő, késésben vagyunk. Még nem tanultunk meg harmóniában, szeretetben élni. Feltehetjük a kérdést: tudunk-e összefogni a holnapért? Rendbe tesszük-e az emberi értékeket? Merítsünk erőt és hitet az elődök példájából, tetteiből. Nemzeti ünnepünk alakalmából, március idusán jó egészséget, boldogságot kívánok községünk minden családjának.


Pácsony, 2024. március 04.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 2024. február 13-án (kedden) 9.00 – 15.00 óra között áramszünet lesz községünkben.

Január 16-án dr. Balogh Gábor úr, Vasvár Rendőrkapitánya látogatást tett Pácsonyban. Nyílt, őszinte beszélgetés folyt a helyi gondokról, melyek megoldása közös feladatunk. Kértük a gyorshajtók elleni hatékonyabb fellépést, a gyakoribb sebességmérést, a vontatójárművek műszaki állapotának ellenőrzését, a sárfelhordás visszaszorítását, a trágyaszállítás előírás szerinti betartatását. A várható gyakoribb sebességellenőrzés miatt felhívjuk a helyi gépjárművezetők figyelmét a 40 km/óra sebesség betartására. Alapvetően nem pácsonyi lakosok követnek el szabálysértést. Sajnos, a nagyraksúlyú járművek, kamionok is kihatással vannak a házak falainak repedezésére.

A Képviselőtestület módosította szociális rendeletét. A magas infláció miatt a települési támogatások felső határát megemeltük. Az újszülöttek támogatása 50.000 Ft-ra, a temetési támogatás 40.000 Ft-ra, az óvodások szeptemberi támogatása 10.000 Ft-ra, az általános iskolásoké 20.000 Ft-ra, a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatóké 25.000 Ft-ra emelkedett.

Ebben az évben is az egyik legfontosabb feladatunk a szennyvízprogram előírásainak végrehajtása lesz. Az egyedi szennyvíztisztító berendezések ellenőrzését, a szippantások szervezését továbbra is Kovács János végzi. (Tel: 30-693-2728). Az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok közötti Együttműködési Megállapodásban szerepel, hogy a tulajdonviszonyban beállt változást az eladó és a vevő köteles bejelenteni az Önkormányzatnak. Az új tulajdonosnak vállalni kell a szennyvíztisztító berendezéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Az év első felében átvezetjük a változásokat, ahol a bejelentés elmaradt. A szakmai utasítások betartása mindannyiunk érdeke! Az Önkormányzat ebben az évben is átvállalja a szennyvíziszap szippantás és az elszállítás költségét. Bátor döntés volt az egyedi szennyvízprogram megszervezése, de megérte a sok munka, az egyeztetések, a karbantartás bonyolítása, hiszen a környező települések többségében 70-80%-ban „feketén” szippantják a családok az udvaruk sarkába a szennyvizet, ami nem éppen európai színvonal.

A járási települési ügysegéd minden hónap első péntekén tart fogadóórát 9.00 és 10.00 óra között.

Pácsony, 2024. február 01.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.