Önkormányzati tájékoztató

- A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.


Korszerűsítjük a kamera rendszert. A modern kamerák, videórögzítők, infra fényvetők biztosítják, hogy községünk egész területén a nap 24 órájában jó felvételt lehessen készíteni. Ebben az évben aktuális lesz a szennyvíz tartályokból az iszap szippantása, elszállítása, melynek költségét az önkormányzat vállalja. Az iszap elszállítását Kovács János karbantartó szervezi. (Telefonszáma: 06-30-693-2728) Az elkövetkező 5 évben évente 20 családnál végeznek laborvizsgálatot. Továbbra is kérjük, hogy a baktériumserkentő szert (pl. Septiforte, Septibio) rendszeresen szórják a toalett lefolyóba, mert így garantált annak működése.
Hulladékszállítás továbbra is ingyenes lesz. 2022-es matricát nem küldenek, a 2021-es matricák 2022-re is érvényesek lesznek. Ez a két tétel: a szennyvíziszap és a pénteki napokon a hulladék elszállítása térítésmentes, ez ritka a megyében. Ameddig a költségvetés lehetővé teszi, továbbra is szeretnénk csökkenteni a családok terheit ezekben a nehéz időkben. Célunk, hogy – az Önök bizalmából – jól gazdálkodjunk Pácsony bevételeivel. Ez a mi közös vagyonunk, senki ne köszönje, senki „közbenjárását”, ami semmi más, mint gusztustalan „protekció” ami régen is volt nemcsak a mai igazságtalan világban.

- Felhívjuk a figyelmet a kutyatartás szabályainak betartására. A kutyatulajdonosoknak gondoskondi kell arról, hogy a kutya ne kóboroljon az utcán. Határozott fellépést kértünk a Győrvári Közös Önkormányzati Hivataltól.

- Január 12-én nagy teljesítményű traktorok pótkocsikkal trágyát szállítottak Pácsony főutcáján. Nagy csomókban hullott az útra a trágya, mert a rakodásnál, indulás előtt nem takarítják le a trágyát a pótkocsi oldaláról. Évek óta ezt tapasztaltuk, de most már határozottan fellépünk ezzel a felelőtlen magatartással szemben. A jövőben azonnal értesítjük a rendőrséget. Reméljünk nemcsak figyelmeztetgetnek, mert már régen megszűnt volna ez a bosszantó gyakorlat. Hasonló a helyzet a sár felhordással is.

- A közelgő NŐNAP (március 8.) alkalmából köszöntjük községünk lányait, asszonyait. Az ünnep napján fogadják szeretettel majd jelképes ajándékunkat.

- Április 18-ám (Húsvét hétfőn) délután 15.00 órakor lesz Leblanc Győző és Tóth Éva operett műsora a Kultúrházban.

- A FALUNAPOT augusztus 21-én (vasárnap) tartjuk. Sztárvendégnek Magyar Rózsát kértük fel.

- A kárpátaljai menekültek támogatására költségvetésünkből 100.000 Ft-ot utaltunk a Magyar Vöröskereszt számlájára. Együttérzésünket fejezzük ki a kárpátaljai magyarokkal és az ukrán néppel, elítéljük Putyin agresszív, világbékét veszélyeztető politikáját.

- Március 15-én az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. A forradalmi 12 pont közül az első a sajtószabadság követelése volt. Ezt ma is követelhetnénk. Idén is feltűzzük a kokárdát, a nemzeti színű szalagból készített bokrétánkat. Lélekben is öltözzünk ünnepülőbe, hiszen március idusa jelképezi számunkra a reményt. A közös előre vivő dolgokat kell keresni. Nagyon sok múlik a fiatal generáción ma is. A felemelkedés alapja a képesség, a tudás, a teljesítmény legyen, nem pedig a kapcsolati hálóban elfoglalt hely. A fiatalok szabad és nyílt életformája, európai viselkedése bíztató jel. Nemzeti ünnepünk alakalmából, március idusán erőt, egészséget, boldogságot kívánunk községünk minden családjának.

Pácsony, 2022. március 1.

Nagy István
polgármester


 

Képviselő testület
Pácsony
Önkormányzati tájékoztató

 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az adventi időszakban segítettek a karácsonyi felkészülésben, hogy községünk is méltóképpen várja a szeretet ünnepét. Az adventi koszorú keretét, tartóját Kovács Jenő készítette, a templomban feldíszített gyönyörű fenyőfát Hajdú Istvánné és fia Gábor ajánlotta fel. A fa állványba faragását, a csillogó fehér égők elhelyezését Józsa László és családja évek óta vállalja. A díszítésben, a jászol összeállításában Nagy Istvánné, Kissné Joó Ildikó, Palatinné Fülöp Bernadett, Hotváthné Vati Éva és Nagy László vett részt. Szeretettel emlékezünk azokra, akik a korábbi években, évtizedekben díszítették karácsonyra a templomot. A kultúrház és az egykori óvoda épületének karácsonyi fényei hangulatossá varázsolták falunk központi részét. Készültünk a karácsonyváró ünnepségre is, de a korona vírus terjedése miatt lemondtuk a programot. Ebben a helyzetben talán ez volt a felelős döntés.

Jelenleg az omikron vírus nehezíti életünket. A híradásokban minden lényeges dolog elhangzik. Kérjük, hogy tartsák be az ajánlásokat. A szakértők szerint az oltás, a maszk használata, a távolságtartás elengedhetetlen. Az oltópontok nyitvatartását a megyei lapban és a hirdetőtábláinkon megtalálják. Dr. Tompa György háziorvosunk helyettesítését Dr. Németh Anikó bérbaltavári háziorvos látja el, akinek így sok a munkája. Főorvos úrnak mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk, lelkiismeretes munkája nagyon hiányzik.

Dr. Német Anikó Oszkó községben rendel: hétfőn 14.00 - 15.30, szerdán 9.00 – 11.00 között.
Rendelési időpontok a bérbaltavári térségben:

  • hétfő 9.00 – 13. 00 Bérbaltavár;
  • kedd 10.00-12.00 Nagytilaj; 13.00-14.30 Csehi;
  • szerda: 13.00-16.30 Bérbaltavár;
  • csütörtök: 9.00-12.00 Mikosszéplak;
  • péntek: 9.30-13.00 Bérbaltavár.


Telefonszámok: 30-290-6272; 30-500-1305; 94-354-653
Tompa Judit asszisztens telefonszáma: 30-864-6477


A vasvári járásban Vasváron Árpád tér 4/A (Egészségház) szám alatt található az oltópont. Januárban minden csütörtök és péntek délután 14.00 – 18.00 óra között, szombaton 10.00-18.00 óra között lesz oltási akció. Dr. Németh Anikó – előzetes egyeztetés után – a bérbaltavári rendelési időben is vállalja az oltást.


Ezzel a tájékoztatóval együtt küldjük a szennyvíztisztítók üzemeltetési összefoglalóját és a karbantartó (Kovács János 30-693-2728) munkaköri leírását. A két oldalas anyagot tanulmányozzák, az előírások betartása esetén jól működik a rendszer. Fontos hangsúlyozni, hogy Kovács János karbantartó havonta egyszer valamennyi berendezést köteles ellenőrizni. Az eddig felmerült néhány problémát már a bejelentés napján elhárította. Üzemzavar esetén Kovács Jánost hívják. A szennyvíziszap elszállítása rövid időn belül aktuális lesz a nagyobb létszámú családok esetében. Hamarosan szerződést kötünk az egyik pályázóval, a döntésről értesítjük a lakosságot. Az iszap elszállítását a karbantartó szervezi.


Az orvosi műszerek megérkeztek: defibrillátor (újraélesztő készülék), EKG készülék, multifunkciós nyomtató, állványos mérleg magasságmérővel, műszer-gyógyszer szekrény. Ezek a műszerek már korszerűek, megfelelnek a modern gyógyítás követelményeinek. Az újraélesztő készülékkel kapcsolatos tudnivalókról (elérhetőségekről) később értesítjük a lakosságot.

Munkaköri leírás

Pácsony, 2022.01.11.

Nagy István
polgármester


 

MFP logo e1588246120627

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

 

Ez lesz a jel: találtak egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. Minden születés újraírja a történelmet. Nem az egészet persze, csak egy részét, de mindig, amikor új ember jön a világra, új irányt szab a dolgok folyásának. Jézus, akinek a neve azt jelenti: szabadító, a keresztény hit szerint a legnagyobb változtatást vállalta: összebékíteni az embert Istennel, az embert az emberrel. A kedves karácsonyi történet- a betlehemi csillaggal. a pásztorokkal. a barlangistállóval, a kérődzők elé szórt szalmával és a szalmába fektetett, fázós kisdeddel -teológiai értelemben erről szól. A csillag már most is fönn az égen, ugyanaz, amit a napkeleti bölcsek követtek.

- 2021-gyel nehéz évet zár a világ. 2021. a világjárvány, gazdasági és politikai válság éve volt. A globális éghajlati, a menekült -és a terrorizmus válságok korába léptünk.

- Itthon, szülőföldünkön, szerény lehetőségeinkhez mérten, igyekeztünk igazodni a változásokhoz. Az egyedi szennyvízkezelés megoldása (101 bekötéssel) a községen átvezető út felületkezelése, a Vasi Horganyzó Kft beruházása, a vasútállomásig a közvilágítás kivitelezése, a temetőben urnafal építése, a kultúrház mögötti melléképület felújítása mind sok szervező munkát igényelt. Folyamatban van az orvosi műszerek beszerzése (újraélesztő készülék, EKG készülék)

- A jövő év az erőgyűjtés éve lesz, de korszerűsíteni szeretnénk a kamerarendszert, és segítséget nyújtunk a koronavírus elleni küzdelemben.

- Jelenleg 301 lakosa van Pácsonynak. Elhunyt Bíró János, Fodor Ferdinándné, Zsákai László. Kovács Istvánné (Piroska néni) férje mellett nyugszik pácsonyi temetőben. Az elhunytak emlékét megőrizzük. Idén két gyermek született: Ambrus Ádám, és Ambrusné Venczel Jázmin kisfia Levente, Valamint Pintér Gábor, és Pintér Viktória kislánya Zoé Liána. Sok boldogságot kívánunk a két családnak.

- Örömteli dolog, hogy több üresen álló házat vásároltak községünkben. Az új lakóknak a legjobbakat kívánjuk, segítsük beilleszkedésüket.

- Szeretettel gondolunk az elszármazottakra, akiket gyermekkoruk, és felnőttkoruk egy része is Pácsonyhoz kötik. Bizonyára, mesélnek gyermekeiknek, unokáiknak a szülőföldről, karácsonyi élményeikről. Gondoljanak ránk is, akik itthon maradtunk.

- Az idén is elmaradnak az Adventi rendezvények a Koronavírus miatt. Az operett műsort a jövő év elején megtartjuk, és lesznek más közösségi rendezvények is. Reméljük, a vírus visszaszorul, és újra találkozhatunk, örülhetünk egymásnak.

- Kedves Pácsonyiak! A jövő év áprilisában országgyűlési képviselői választások lesznek. Tanúi leszünk a nagy ígérgetéseknek, hazudozásoknak. A hatalmaskodók erőből támadnak azokra, akik az elesettekért, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűekért emelnek szót. Meg kell változtatni ezt a világot, mert igazságtalan, embertelen. Benedek Elek Testamentumában a következőt írja: „Ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék közé. Az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus”

- Fogadják szeretettel a kis ajándékcsomagot, amit jelképnek szánunk, az összetartozás jelképének. A gyertyák, az égők fényei világítsák be a sötét éjszakákat, álmainkban úgyis a cselekvő szeretet, semmi mással nem helyettesíthető, lámpása, fénye világít. Ez karácsony üzenete.

- Jöjj el karácsony, és hozz reményt, boldogságot, jó egészséget Pácsony valamennyi családjának.

Pácsony, 2021. december 8.

Nagy István
Polgármester


 

Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató

- Az Önkormányzat levélben jelezte a Megyei Rendőrkapitányságnak a következőket: „A Magyar Közútkezelő Kft idén tavasszal elvégezte a Pácsonyon átvezető út felületkezelését. Ezzel a munkával jobb lett az út állapota. Sajnos a kamionok, mezőgazdasági gépek, személygépkocsik még nagyobb sebességgel közlekednek, pedig 40km/h sebességkorlátozás van érvényben az egész község területén. Pár héttel ezelőtt súlyos baleset volt a falu központjában, ami összefüggött a nagy sebességgel is. Az elmúlt időszakban kettő pótkocsi is az árokba borult a vasútállomás után a lejtőn a „Gesztenyési lejtőn” a 74. számú főúton. Kérjük a gépjárművek fokozott ellenőrzését, és a sebességmérést.


- Az Egyedi szennyvíztisztító berendezések döntő részét ellenőrizte Kovács János, az Önkormányzat megbízottja. (tel: 06 30 693 27 28) Összességében kedvezőek a tapasztalatok. Néhány helyen sűrűbben kéne használni a baktérium serkentő szert. (pl. Septiforte) Felhívtuk a kivitelező figyelmét arra, hogy a tartályban lévő műanyag elválasztó falak felső része elvállt a kerettől, ami később gondot okozhat. Rövid időn belül a helyszínen megvizsgálják a jelzésünket, és ha kell, elvégzik a garanciális javítást. A falu szőlőhegy felőli végén található kavicsdepóból kavicsot elszállítani nem szabad, mert a Z.E.H. Kft tulajdona.

- Községünk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázat rögzítésének, és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05. A pályázat az alábbi internetes oldalon elérhető: www. emet.gov.hu

- Halottak napja előtt a közmunkások elvégzik azoknak a síroknak a rendbe tételét amelyek gazosak. Nem élnek már a hozzátartozók sem.

- A tájékoztató hátoldalán olvashatják a vasvári hulladékudvar nyitva tartását, a hulladék megnevezését, a leadható mennyiséget.

- Minden község -így Pácsony is- megkapta azt az egymillió forintot, amit 2022. április 31-ig rendezvényekre lehet elkölteni. (fellépők díjazása, egyéb eszközök) December 18-án szombaton 16 órakor Leblanc Győző, és Tóth Éva népszerű operett énekesek Adventi műsorát láthatják.

Pácsony, 2021. október 11.

Nagy István
polgármester


 

 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.