kokarda1.pngÖnkormányzati tájékoztató

 A Képviselő-testület 20 tonnás súlykorlátozást vezetett be a Petőfi Sándor utcában és a temetőhöz vezető úton. A táblákat már megrendeltük és a közeljövőben kihelyezzük.

 A község idei saját költségvetésében szerepel, hogy az első félévben kovácsoltvas kaput és 20 méter kovácsoltvas kerítést állítunk fel a temető bejáratánál. A templomban javítási munkálatok lesznek. (Festetjük az előteret, a templom előtti és a déli oldalon lévő két keresztet. A ledőlt vakolatot két helyen pótoljuk. A templom déli részén a hiányzó, illetve törött ablakszemeket kicseréljük.)
A Kossuth utca 7. szám melletti parkban az új hinta mellé európai norma szerinti csúszdát rendeltünk. Pályázatot adtunk be kistraktorra, hóekére, rézsűkaszára és pótkocsira.

 A Falunapot augusztus 18-án (vasárnap) tartjuk. Sztárvendég: Sissi (Oravecz Szilvia) lesz.

 A közelgő Nőnap (március 8.) alakalmából köszöntjük községünk lányait, asszonyait Az ünnep napján fogadják szeretettel majd jelképes ajándékunkat.

 A Nemzeti Vagyonkezelő árverésen értékesítette a füves focipályát. A vevővel felvesszük a kapcsolatot.

 Március 15-én az 1848/49. évi forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. Népünk szívéhez talán ez a nap áll a legközelebb ma is. A szabadságharcban egy egész nép minden rendű és rangú embere hullatta együtt a vérét, hogy a nemzet felemelkedhessék. A 12 pont tömören, nagy mozgósító erővel öntötte szavakba a nemzet vágyait. Ma is polgárosodott Magyarországot kellene teremteni, amely méltó az európai nemzetek nagy családjához. Olyan hazát kell teremteni, ahol nemcsak a rövid időn belül meggazdagodott családok találják meg a számításukat, ahol az egyszerű ember is emberhez méltó módon élhet. Egy szebb jövő alapjait kellene megteremteni gyermekeinknek. Ez az út hosszú lesz. Rohan az idő, késésben vagyunk. Még nem tanultunk meg harmóniában, szeretetben élni. Feltehetjük a kérdést: tudunk-e összefogni a holnapért? Rendbe tesszük-e az emberi értékeket? Merítsünk erőt és hitet az elődök példájából, tetteiből. Nemzeti ünnepünk alakalmából, március idusán jó egészséget, boldogságot kívánok községünk minden családjának.


Pácsony, 2024. március 04.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 2024. február 13-án (kedden) 9.00 – 15.00 óra között áramszünet lesz községünkben.

Január 16-án dr. Balogh Gábor úr, Vasvár Rendőrkapitánya látogatást tett Pácsonyban. Nyílt, őszinte beszélgetés folyt a helyi gondokról, melyek megoldása közös feladatunk. Kértük a gyorshajtók elleni hatékonyabb fellépést, a gyakoribb sebességmérést, a vontatójárművek műszaki állapotának ellenőrzését, a sárfelhordás visszaszorítását, a trágyaszállítás előírás szerinti betartatását. A várható gyakoribb sebességellenőrzés miatt felhívjuk a helyi gépjárművezetők figyelmét a 40 km/óra sebesség betartására. Alapvetően nem pácsonyi lakosok követnek el szabálysértést. Sajnos, a nagyraksúlyú járművek, kamionok is kihatással vannak a házak falainak repedezésére.

A Képviselőtestület módosította szociális rendeletét. A magas infláció miatt a települési támogatások felső határát megemeltük. Az újszülöttek támogatása 50.000 Ft-ra, a temetési támogatás 40.000 Ft-ra, az óvodások szeptemberi támogatása 10.000 Ft-ra, az általános iskolásoké 20.000 Ft-ra, a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatóké 25.000 Ft-ra emelkedett.

Ebben az évben is az egyik legfontosabb feladatunk a szennyvízprogram előírásainak végrehajtása lesz. Az egyedi szennyvíztisztító berendezések ellenőrzését, a szippantások szervezését továbbra is Kovács János végzi. (Tel: 30-693-2728). Az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok közötti Együttműködési Megállapodásban szerepel, hogy a tulajdonviszonyban beállt változást az eladó és a vevő köteles bejelenteni az Önkormányzatnak. Az új tulajdonosnak vállalni kell a szennyvíztisztító berendezéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Az év első felében átvezetjük a változásokat, ahol a bejelentés elmaradt. A szakmai utasítások betartása mindannyiunk érdeke! Az Önkormányzat ebben az évben is átvállalja a szennyvíziszap szippantás és az elszállítás költségét. Bátor döntés volt az egyedi szennyvízprogram megszervezése, de megérte a sok munka, az egyeztetések, a karbantartás bonyolítása, hiszen a környező települések többségében 70-80%-ban „feketén” szippantják a családok az udvaruk sarkába a szennyvizet, ami nem éppen európai színvonal.

A járási települési ügysegéd minden hónap első péntekén tart fogadóórát 9.00 és 10.00 óra között.

Pácsony, 2024. február 01.

Nagy István
polgármester


 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

December van, a szeretet hónapja. Bizakodva várjuk az új esztendőt. Merítsünk erőt az adventi fényekből, hogy képesek legyünk megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek ránk, családunkra, nemzetünkre várnak. A hosszú téli esték lehetőséget adnak arra, hogy számadást készítsünk az óesztendőről, egyben tervezzük a jövőt.

Ebben az évben felújítottuk a kultúrház mögötti melléképület tetőszerkezetét, mobilgarázst vásároltunk, kijavítottuk a bitumenes pálya repedéseit. A falu központjában lévő árok kotrása elősegíti, hogy gyorsan levezesse a klímaváltozás miatt gyakoribb szökőárakat.
Átvállaltuk a hulladékszállítás és az egyedi szennyvíztartályok szippantásának költségeit. A falunapon köszöntöttük a nyugdíjba vonuló háziorvosunkat, dr. Tompa György főorvos urat.
A jövő ében terveink között szerepel a templom mennyezetének, előterének festése, a játszótér fejlesztése EU szabvány szerint. Új falubusz beszerzésére pályázunk, folytatjuk a szökőárak elleni védekezést, a szennyvízprogramot, tárgyalunk a község Olaszfa felőli oldalán lévő füves focipálya vásárlásáról az állami ingatlankezelővel.
Az elmúlt 33 évben Pácsonynak egy fillér tartozása sem volt. Mindig addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért. Köszönet a sok társadalmi munkáért, községünk fejlődést elősegítő felajánlásokért. Többen szerényen, önzetlenül teszik ezt. Nem hívnak sajtót, nem fényezik magukat, ők hétköznapjaink igazi lokálpatriótái. Hálával tartozunk Nekik.
2024. június 9-én kerül sor az Európai Unió magyar képviselőinek és az Önkormányzati választásokra. A titkos választások a demokrácia ünnepei, ezért is éljenek a lehetőséggel, menjenek el szavazni. Én is megyek, Önökkel együtt abban a reményben, hogy még igazságosabb, élhetőbb legyen a világ.
Jelenleg 295 lakosa van Pácsonynak. Elhunyt Baumgartner János, Solymosi Imréné, Nagy Lajosné, Iris Gabriele Pientka. Emléküket megőrizzük.
Idén 3 gyermek született: Kántor Lola, Péhl-Fülöp Zétény, Sárközi Elina Szofia. Sok boldogságot kívánunk a három családnak.

December 16-án (szombaton) délután fél három órára szeretettel várjuk a falu lakóit KARÁCSONYVÁRÓ ünnepségünkre a Kultúrházba. A köszöntő után Kegye János pánsípművész, a Magyar Kultúra Lovagja ad az ünnephez illő műsort. Utána süteménnyel, forralt borral, üdítővel kínáljuk a résztvevőket.

Kedves Pácsonyiak! Azt kívánom, hogy hagyományaink erősítsék az összetartozás érzését, a család biztonságot adó belső erejét. Az adventi gyertyák ígérete szerint karácsonykor megérkezik a szeretet és az öröm. Mivel az ünnep szépségét, hangulatát mi magunk formáljuk, ezért rajtunk múlik, hogy megteremtjük-e a szeretet csodáját.
Az ajándékba küldött, fenyőfát ábrázoló méhviasz gyertya fénye, illata árasszon szeretetet, békét, reményt Pácsony minden családjának!

havas árok

templom

Betlehem resize

Pácsony, 2023. december 05.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

2023. november 1-től a fogászati ellátást az IVANDA DENT KFT. biztosítja Győrváron (Balogh Ádám utca 87. Egészségház)
Rendelési idő:
hétfő 8.00 – 11.30 csütörtök 16.30 – 19.00
kedd 8.00 – 11.30 péntek 16.30 – 18.30
szerda 8.00 – 11.30
Időpont egyeztetés: 06-20-572-0123 telefonszámon lehetséges.

A közmunkások szépen rendben tartják a temetőt, köszönet érte. Az utóbbi napokban több elszármazott család elismeréssel szólt a temető rendjéről, tisztaságáról.
Az egykori óvoda és a szomszéd udvara is árvízveszélyes lett a hirtelen lezúduló nagymennyiségű eső esetén. Október végén a Kultúrház melletti 173/2. helyrajzi számú árkot kitisztíttattuk, hogy könnyebben levezesse az esővizet, illetve hóolvadás esetén se legyen probléma. A Magyar Közút Vasvári Kirendeltsége a Kossuth Lajos utca 19-27 számú házak előtti árkot ásatta ki. Sajnos a hidak alja tele volt hordalékkal, a közmunkások próbálták kitisztítani. A hidak karbantartása a ház tulajdonosának kötelessége, de az önkormányzat segít a hibaelhárításban.
A 45-65 év közötti nők részére mammográfia szűrésre kerül sor 2023. december 1. – 2024. január 15. között Szombathelyen. Erről valamennyi érintett névre szóló értesítést kap. Időpont egyeztetés után – ahogy lehetőségeink engedik – a falubuszt felajánljuk az utazáshoz.
A Kossuth Lajos utca 124. szám alatti házat eladták. A vevő Francia Dávid és családja 8 évig Hollandiában élt. Ingatlan vásárlási szándékukban fontos szerepet játszott Pácsony rendezettsége, tisztasága, a sok virág. Honlapunkon (www.pacsony.hu) információt kaptak községünk életéről, eredményeinkről. Jövő év első felében tervezik a családi ház felújítását és a költözést. Közösen segítsük a család beilleszkedését.
A nyugdíjasok önkormányzati támogatást kapnak karácsonyra, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 228.000 Ft-ot. A nyomtatványokat kiküldtük. Akik ebben az évben mentek nyugdíjba, jelentkezzenek, mert nincs nyilvántartásunk arról, hogy a folyó évben kik lettek nyugdíjasok.
2023. november 22-én (szerdán) 17.00 órakor közmeghallgatást (falugyűlést) tartunk a Kultúrházban. Tájékoztató hangzik el az idei munkákról, aktuális kérdésekről, terveinkről. Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt ezen a fórumon, tegyenek javaslatot Pácsony fejlődése érdekében.

Pácsony, 2023. november 15.

Nagy István
polgármester


 

A választási hírdetmény az alábbi linkről letölthető:

LETÖLTÉS


This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.