Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

Már decembert írunk, eljött az Advent időszaka, amely a hit, a remény, a szeretet és az öröm megéléséről szól. Az adventi koszorún a családok azért gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra világosság legyen ott, ahol a Megváltó Jézust várják. Mindig legyen időnk mosolyogni, mert ez a lélek legszebb zenéje, olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve, dolgozni, mert ez a siker ára, játszani, mert ez az örök ifjúság titka, szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, azt is aki adja, és azt is aki kapja.

2022-vel nehéz évet zár a világ. 2022 a világjárvány, a gazdasági- és energiaválság éve mellett az értelmetlen orosz-ukrán háború éve volt. Oroszország agresszióját minden jóakaratú ember elítéli. A globális éghajlati, menekült és terrorizmus válságok korát éljük. Elgondolkodtató, hogy a mai tekintélyuralomi Magyarország megtagadja a szolidaritását a szabadságukért küzdőktől, a pedagógusoktól. Példát mutatunk arra hogyan változnak a nemzeti értékek nemzeti önzéssé, az adott szó szószegéssé, a becsület becstelenséggé, a szövetség ellenségességgé. A személyes tekintélyuralom fokról fokra, lépésről lépésre rombolta le a rendszerváltó rendszer alkotmányos jogállami ellensúlyait, épített fel egy mindenhová behatoló és függőséget teremtő, túlközpontosított nemzetállamot, személyes gazdasági hatalmat és uradalmat. Ez tapasztalható az egész országban, így a megyében, a járásunkban is. A hatalom csápjai mindent behálóznak.

Itthon, szülőfalunkban – szerény lehetőségeinkhez mérten – igyekeztünk igazodni a világ változásaihoz. Ebben az évben korszerűsítettük a kamera-rendszert, folyamatosan foglalkozunk a szennyvíztisztítási pályázat megvalósításával. Az orvosi rendelő festése, a Rosner báró által ajándékozott lóvontatású tűzoltókocsi, az egykori tűzoltószertár melletti helyiség felújítása, mobilgarázs vásárlása saját költségvetésből valósult meg.
A jövő évben felújítjuk a Kultúrház mögötti melléképület tetőszerkezetét, folytatjuk a szennyvízprogram pályázat előírásainak megvalósítását, különös figyelmet fordítunk az energiaválság okozta gondok orvoslására.

Jelenleg 301 lakosa van Pácsonynak. Elhunyt Varga János, Ódor Lajosné - aki Litéren lakott lánya családjával – hamvait férje mellé helyezték el. Az elhunytak emlékét megőrizzük. Idén 6 gyermek született: Ambrus Adél, Sárközi Ádám, Frigy Kristóf, Schermann Bernadett, Kántor Zoé és Takács-Fiedler Dominik. Sok boldogságot kívánunk a hat családnak.
December 17-én (szombaton) délután fél 3 órára szeretettel várjuk a falu lakóit KARÁCSONYVÁRÓ ünnepségünkre a Kultúrházba. A köszöntő után a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei adnak az ünnepkörhöz illő műsort. Utána süteménnyel, forralt borral, üdítővel kínáljuk a résztvevőket.

A karácsony Jézus születésének ünnepe. Karácsonykor vége a legsötétebb éjszakának, a fény győzedelmeskedik a sötétség felett. A jó, a szeretet győzedelmeskedik a gonosz felett. Szívünk megtelik melegséggel, elfeledjük a mindennapok gondjait, odafigyelünk egymásra, megajándékozzuk egymást akár egy kedves mosollyal. Karácsony az ünnepek ünnepe.

Pácsony, 2022. december 12.


Nagy István
polgármester


 

Pácsonyban is járt a Mikulás


 

Önkormányzati tájékoztató

 

Dr. Csider Sándor főiskolai docens „A szeretet versei Advent első vasárnapján” címmel előadást tart 2022. november 27-én (vasárnap) délután negyed 4 órakor a Kultúrházban. A költő megjelent könyvei a helyszínen megvásárolhatók. A rendezvényre szeretettel várjuk.

 A Képviselő-testület 2022. november 28-án (hétfőn) 16 órakor közmegahallagatást tart a Kultúrházban. Tájékoztató hangzik el aktuális községpolitikai kérdésekről, különös tekintettel a szennyvízprogram tapasztalatairól, az önkormányzat 2022. évi munkájáról és a 2023-as tervekről.

Közeleg a tél, különös figyelmet kell fordítani a szennyvíztartályok működésére, ellenőrzésére, a baktériumkeltő szerek pótlására, a szivattyúmotorok működésére. Az elmúlt télen nem volt különösebb probléma, reméljük idén sem lesz.

A Járási Kormányhivatal települési ügysegédjének fogadóórái 2023. március 31-ig elmaradnak. Az ügysegéd telefonon elérhető munkaidőben. Telefonszáma: +36-70-400-8515.

A karácsonyi ünnepséget 2022. december 17-én (szombaton) délután fél 3 órakor tartjuk. A műsorban fellépnek a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei: Jurina Beáta és Szilinyi Arnold.

Pácsony, 2022. november 23.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

A környező településekhez hasonlóan Pácsonyban is bérleti díjat kell fizetni magán rendezvényekre a Kultúrház igénybevétele esetén. Jelenleg ez az összeg 20.000 Ft.
A szennyvíztartályok szippantását nemsokára befejezzük. A kivitelező cég garancia vállalása jövő tavasszal lejár, a 21 mintavétel eredményes volt. Továbbra is kérjük a Setiforte illetve a Septbio heti használatát, a fedőlap felemelése után a szivattyúmotor működésének ellenőrzését. A szennyvíztartályba ne kerüljön nem oldódó műanyag. Ha minden család betartja az előírásokat és a Megállapodásban leírtakat akkor sikeres lesz ez a beruházás, a mi közös sikerünk.
A Halottak Napja előtt elhelyeztük a megemlékezés koszorúit Pusztai Ferenc tanító úr, községünk Díszpolgára és fia, dr. Pusztai Gyula a Vas Megye Közgyűlés egykori elnöke, országgyűlési képviselő sírján Kőszegen, illetve Szombathelyen. Mindketten sokat tettek Pácsonyért, szeretettel emlékezünk rájuk minden évben. (A két síremlék a lenti képeken látható.) Jóleső érzés volt hallani az elismerő és köszönő szavakat, melyeket az elszármazottaktól kaptunk a temető és környéke, de az egész falu rendezettségéről. Köszönet mindazoknak, akik virágosítanak, gondozzák az előkerteket, a parkokat.
Az egész országban az önkormányzatok energiatakarékossági terveket készítenek. Mi is folyamatosan ellenőrizzük az áram- és a gázfogyasztást. Jelenleg nem szükséges szigorítást alkalmazni, a közvilágítási számla összege - különösen a faluvég és a vasútállomás közötti szakaszon - még nem ismert, de ha kell meghozzuk a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az áram és gázfogyasztást rendszeresen ellenőrizzék otthonaikban, nehogy túllépjék a kedvezményes határt. (Gáz esetén: 144 m3/hó, 1728 m3/év. Áram 210 kW/hó, 2520 kW/év)
A plébános úr tájékoztatása szerint a búcsúi mise november 6-án (vasárnap) délelőtt fél 9 órakor kezdődik.

 

Pácsony, 2022. november 03.

Nagy István
polgármester

IMG20221028134405 resize


Önkormányzati tájékoztató

Köszönetünket fejezzük ki a Falunap szervezésében, lebonyolításában résztvevőknek. Az ünnepség keretében örömmel adtuk át Szabó Imrének és Pörösei Istvánnak nemzeti összetartozásunk jelképét, a színarannyal bevont érmet, melynek egyik oldalán a Himnusz első versszaka, a másik oldalán Kölcsey Ferenc látható. A szép érméhez Pácsony asztali zászlóját mellékeltük. Szabó Imre Pácsonyból elszármazott, jelenleg nyugdíjasként él Szombathelyen családjával. A szombathelyi MÁV Igazgatóság igazgatójaként többezer vasutas elismert vezetője volt. Mindig szeretettel jött szülőfalujába, és jelenleg is rendszeresen látogatja rendezvényeinket feleségével együtt. Pörösei István egész élete a közösségért végzett önzetlen munkáról szól. Fiatal korától aktívan részt vett a közéletben: tanácstagként, alpolgármesterként, önkormányzati képviselőként, sportkör elnökként. A társadalmi munkákról soha nem hiányzott, szívesen átadta szakmai tapasztalatait. Szabó Imre és Pörösei István példát adott nekünk emberségből, a közösségért végzett tevékenységből, a szülőföldhöz való ragaszkodásból, családszeretetből.
A települési ügysegéd a jövőben minden hónap első péntekén 9-10 óra között tart fogadóórát (havonta egy alkalommal).
Október 19-én (szerdán) lomtalanítás lesz. (A tájékoztatót és Vasvári Hulladékudvar nyitvatartását külön lapon mellékeljük)
A szennyvíziszap elszállítása folyamatos, Kovács János egyeztet a tulajdonosokkal. A laborvizsgálathoz elvégezték 21 szennyvíztartály mintavételét. Néhány háztartásban törlőkendőt és olyan hulladékot is találtak a tartályban, amely nem oldódik. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet ennek a rossz gyakorlatnak a megszűntetésére. Szerencsére csak néhány esetről van szó.
Az elmúlt hetekben infra fényvetőkkel továbbfejlesztettük a kamerarendszert, és újabb kamerát szereltünk fel. Kifestettük az orvosi rendelő helyiségeit, korszerű orvosi műszereket vásároltunk.
Október 23-án a 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. 1956 hősei tudták, hogy van másik Magyarország, mint a Rákosi rendszer. Mindig lesz másik Magyarország, ha a hatalmon lévők nem váltják be ígéreteiket, hanem a maguk és a párttársaik, a haverok zsebét tömik. Ma is indulat, ellenségeskedés uralja a magyar politikát. Régen volt ennyire szükség ’56 szellemére, az összekapaszkodás, a méltóság erejére. A jövő megannyi történelmi seb után összefogásra szólít fel bennünket, mert minden más út csak újabb sebeket okoz. Fordulóponthoz érkezett a világ. Az orosz-ukrán háború kimenetele bizonytalan, a migráció, az alattomos korona-vírus hatásai nehezítik életünket. Az orosz agresszió következményei beláthatatlanok, a világ átrendeződésének folyamata zajlik. Nem mindegy, hogy milyen szerepet játszik ebben hazánk. Nemcsak Magyarországnak, hanem az egész világnak a béke lenne az érdeke. Ennek elérésben kell megegyezni a szembenálló feleknek. Gondtalan, reményteli ünnepet kívánunk községünk minden családjának.

Pácsony, 2022. október 03.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.