Önkormányzati tájékoztató

Az óvodásoknak 5000Ft, az általános iskolásoknak 10000Ft, a középiskolásoknak és a felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak pedig 15000Ft támogatást biztosítunk abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 171.000Ft-ot. A támogatást a kiküldött nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Önkormányzatunk ebben az évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat rendszerében.

Életének 70. évében elhunyt Bíró János, egykori önkormányzati képviselő. Köszönjük azt a sok társadalmi munkát, amit községünkért tett. Életének 79. évében elhunyt Nagy Istvánné (Sz. Sári Irén) egykori pácsonyi lakos. Családjával húsz éve Nagykőrösre költözött, azóta is élénken érdeklődött a pácsonyiak iránt. János és Irén emlékét megőrizzük!

A szombathelyi Villkász Kft. elvégezte a vasútállomásig a közvilágítással kapcsolatos munkálatokat. A 6,3 millió forintos beruházást saját költségvetésünkből fedeztük. Biztonságosabb lesz a közlekedés, különösen ősszel és télen.

Fiatal párok megvásároltak több családi házat (Kossuth Lajos u. 9, 88, 12, 126). Sok boldogságot, jó egészséget, örömökben gazdag éveket kívánunk nekik új otthonukban!

Augusztus második felében a helyi Vasi Horganyzó Kft-ben megkezdődik a termelő munka, a horganyzás. Már több pácsonyi lakos az üzem dolgozója, a létszám folyamatosan bővül. Az egykor szép éveket megélt tízhektáros ”Gépállomás” visszanyeri régi fényét, biztosítja a pácsonyi és környékbeli családok megélhetését. Köszönet Gyenge János Úrnak, a Kft ügyvezető igazgatójának az előkészítő, szervező munkájáért.

Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezik az ország. Ez a nap Magyarország állami ünnepe és egyben az új kenyér ünnepe is. Szent István király művének legnagyobb eredménye, hogy hazánk számára kijelölte az új európai életet. Szilárd, tervezhető jövőt teremtett nemzetünk számára. A keresztény kultúra, a kereszténység alapelve a krisztusi szeretet: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Sajnos, a mai politikából hiányzik a szelídség, a szerénység, a megbocsátás, a gyengék, az elesettek támogatása. Szent István Imre fiához írt intelmeit a mai kor követelményeihez kéne igazítani és akkor újra erős, kiszámítható ország lenne hazánk Európa szívében. Nekünk itt a szülőföldünkön kell Szent István intelmeit életünkben érvényesíteni. Köszönet azoknak, akik az átlagosnál is többet vállalnak a közéletben. Önzetlen közösségi emberek nélkül sivárabb lenne életünk. Jól tudjuk, hogy a családunkhoz, munkánkhoz, hivatásunkhoz fűződő szövetséget a kenyér jelképezi. Miként az sem szorul különösebb magyarázatra, hogy mit jelképez a kenyér az Újszövetségben.
Szent István király ünnepének közeledtével a képviselő-testület nevében erőt, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden lakójának!

Nagy István 

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.