Önkormányzati tájékoztató

 

- A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000.-Ft, az általános iskolásoknak 10.000.-Ft, a középiskolásoknak és egyetemistáknak 15.000.-Ft támogatást ad. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerében.

- Befejeződött az óvoda épületének fűtéskorszerűsítése és homlokzat festése. Az udvaron a rendezvénypajta szeptemberben készül el. Családi, baráti összejövetelek szervezésére is lehetőséget biztosítunk a 70 m2 nagyságú területen.

- Az egyedi szennyvíztisztító program szervezése befejeződött, 101 berendezés elhelyezése várható, ami nagyon jó arány.

- Maráczi Gyuláné (Nusi Néni) hamvasztás utáni búcsúztatása június 29-én volt községünk temetőjében. Nusi Néni – férje halála után – Budapestre költözött. 1956. októberében, 26 évesen szavalta el a Nemzeti Dal-t a Gépállomáson szervezett gyűlésen. Bátor kiállására szeretettel emlékezünk. Kívánsága szerint lánya, Alíz a Szent Családot ábrázoló, antik keretes képet adományozott Pácsonynak. A képet a volt óvoda épületében helyeztük el a 800 éves évfordulóra készült kiállítással együtt.

- Augusztus 8-án (csütörtökön) 9.00 – 18,00 óra között karbantartás miatt a gázszolgáltatás szünetel.

- Ambrus Ádám és Venczel Jázmin megvásárolták a Kossuth Lajos u. 30. szám alatti házat. A fiatalok a kőszegi járásból költöztek községünkbe. Segítsük a beilleszkedésüket.

- A közmunkások ötlete alapján minden családnak küldtünk kis levendulacsokrot. Örülünk a kedvező fogadtatásnak.

- A FALUNAPOT 2019. augusztus 18-án (vasárnap) tartjuk a kultúrház előtti ligetben. Délután fél 3 órakor Nagy István polgármester köszöntője után kultúrműsor következik: fellép a pácsonyi lányok, asszonyok által szervezett zumba csoport, a lakhegyi Daloskör, a nicki néptánccsoport. Sztárvendég: SZANDI. 17 órától szeretettel hívjuk a falu lakóit, az elszármazottakat, az érdeklődőket uzsonnára, baráti beszélgetésre.

Pácsony, 2019. augusztus 2.

                                                                                    Nagy István

                                                                                    polgármester


 

Baumgartner Jánosné és Magyar Istvánné 90. Születésnapjának köszöntése


 

Önkormányzati tájékoztató

• Az egyedi szennyvíztisztító pályázat elkészítése rövid időn belül befejeződik. Néhány hatóság engedélyére várunk. 94 család írta alá a Megállapodást, amely kiemelkedően jó arányt jelent (több mint 90 %)

• A kultúrház előtti hársfák száraz ágait, a fagyöngyöket levágattuk. Lényegében így fiatalítottuk ezeket a szép fákat, melyeket elődeink az I. világháború pácsonyi hősi halottai emlékére ültettek. A temetőben 2 platánfát ültettünk. Reméljük, ugyanolyan szép, terebélyes lesz, mint amelyet sikerült „felnevelni”.

• Folyamatosan végezzük a fűnyírást a közterületeken és a házak előtti árkokat is kaszáljuk. Kérjük, hogy ahol fiatalok laknak, a gereblyézést végezzék el.

• Három új hirdetőtáblát állítottunk fel a régiek helyett. Ezeket a hirdetőtáblákat szép faragások díszítik, vigyázzunk rájuk. A táblákon csak az önkormányzat hirdetései jelenhetnek meg. Nem engedjük, hogy a színes, nagy plakátok eltakarják az Önkormányzat híreit.

• Szeretettel köszöntjük Magyar Istvánnét (Sári Nénit) és Baumgartner Jánosnét (Bözsi Nénit) közelgő 90. születésnapjuk alkalmából. (Sári Néni 1929. május 1-jén, Bözsi Néni 1929. május 3-án született.) Egész életútjuk, szorgalmuk, kitartásuk példa valamennyiünk számára. Jó egészséget, boldogságot kívánunk Nekik. A Miniszterelnök Úr Oklevelét, községünk ajándékát április végén adjuk át.

• Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Pácsony valamennyi családjának.

Pácsony, 2019. április 16.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 

  • Február második felében összegyűjtötték a közmunkások az elszórt hulladékot a szőlőhegyre vezető út mentén. 35 zsák műanyag flakon, üveg, papír, vegyszeres doboz stb. gyűlt össze, ami azt is jelzi, hogy a környezetvédelmi tudatosságon van mit javítani. Az egész országra ez a jellemző, jó lenne, ha a mi virágos falunk külterülete is a rendezettebb, tisztább települések közé tartozna. Kérjük minden jóakaratú ember segítségét, példamutatását.

  • Az egyedi szennyvíztisztító után nagy az érdeklődés. Már 80 % felett van az igénylők száma. A szennyvízkezelési program elkészítése folyamatban van, a napokban megkezdődik a házaknál a tervező munka. Az érdekelt családokat időben értesítik. Március közepén az igényléseket lezárjuk. Azok a családok, akik még nem kötötték meg a megállapodást, a napokban keressék Kiss Tibornét (tel: 30/715-15-68), ha kérik a szennyvíztisztítót.

  • A közelgő Nőnap alkalmából köszöntjük községünk lányait, asszonyait.

  • A Falunap várható időpontja, 2019. augusztus 18. (vasárnap). Sztárvendég Szandi lesz.

  • Március 15-én az 1848/49. évi forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország.

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,

De az idők végéig megmaradnak,

Mint a csillagok ragyognak boldogan

S fényt szórnak minden születő tavasznak.”

Juhász Gyula szavai méltón köszöntik nemzeti ünnepünket.

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy minden polgártársunknak egyforma jogai legyenek. A nemzet egy emberként állt talpra, vállalta a harcot a szabadságért. A harcot, amely nagyon is egyenlőtlen volt és rengeteg áldozattal járt. A márciusi ifjak nemzedékéből sokan adták oda fiatal életüket.

Március 15 a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzésének ünnepe. Szabadságunknak, haladó európaiságunknak az ünnepe. Feltehetjük a kérdést: méltó örökösei vagyunk-e 1848-nak? Nincs béke e kettészakított honban. A sajtó szabadsága korlátozott, az Országgyűlés a parlamentarizmus eszményének megcsúfolása, a törvény előtt egyenlőség a bírák, az ügyvédek, a rendőrök egyéni bátorságán múlik. A közös teherviselés helyett szegénységet látunk, miközben a hatalom mamelukjai gazdagodnak. Az egészségügy és az oktatás területén sok a tennivaló.

Az 1848-as szabadságharc példa és erő a zsarnokság elleni küzdelemben. 1848 csillag, mérce, amely a széthúzás idején egyesítheti a nemzetet.

Március 15.-e, a Talpra magyar, a 12 pont és a Kossuth nóta adott erőt az abszolútizmus éveiben éppúgy, mint a XX. század diktatúráinak legsötétebb korszakaiban. 1848-ból ma is tanuljuk meg életre váltani a szabadságot, egy európai emberhez méltó teljes életet.

Pácsony, 2019. március 6.

                                                                                    Nagy István

                                                                                    polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

• Megkezdtük az egyedi szennyvíztisztítóval kapcsolatosan az igényfelmérést, az Együttműködési Megállapodás és egy Nyilatkozat kitöltését, aláíratását. Egy-egy ingatlan valamennyi tulajdonosának, a haszonélvezőknek kell az aláírása és a következő adatok: név, anyja neve, születési hely, időpont (év, hó, nap) személyi igazolvány száma és a helyrajzi szám. Az már megállapítható, hogy a családok döntő többsége támogatja az egyedi szennyvízkezelési pályázatot. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, jelentős összeget gyűjtöttünk az elmúlt években a szennyvízkezelés megoldására, így a lakossági önrészt (150.000.-Ft-ot) csökkenteni tudjuk, ha ezt a pályázat lehetővé teszi.

• A Vas Népe 2019. január 23-i számában „Veszélyes üzem létesül Pácsonyban?” címmel tudósítás jelent meg arról, hogy az egykori gépállomáson az új tulajdonos, a GAPM Kft horgonyzóüzemet létesítene a hatósági engedélyek beszerzését követően. Gyenge János Úr, a Kft tulajdonosa – időpontegyeztetés után – készségesen várja az érdeklődőket. Tájékoztatást ad a technológiáról, amit a magyar hatóságok szigorúan ellenőriznek. Ha igény van rá, lakossági fórumot is szervezünk. A lakosság meggyőződhet arról, hogy a tönkretett üzemcsarnokok egy része már felújításra került, rövid időn belül néhány bérbeadható.

Pácsony, 2019. január 28.


Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.