PÁCSONY
800 éves
település

Önkormányzati tájékoztató

Az elmúlt év novemberében bővítettük a térfigyelő kamerarendszert. Több kamerát szereltünk fel, így a falu lefedettsége teljes körű lett.

Felhívjuk a lakosság figyelmét az átereszek, hidak tisztítására. Ez a háztulajdonosok kötelezettsége. Ahol indokolt, ott segítünk.

A Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatala települési ügysegédje községünkben ezután pénteken 11-13 óra között tart fogadóórát. Baranyainé Molnár Hajnalka telefonszáma: 70/400-85-15. Az alábbi ügyekben fordulhatnak a települési ügysegédhez: szociális ellátások, lakcímváltozás bejelentése, családtámogatási ellátások, nyugellátással kapcsolatos kérelmek, rokkantsági ellátások, egészségbiztosítással kapcsolatos kérelmek.

Ebben az évben 800 éves Pácsony. A fellelt első írásos emlék 1217-ből származik. Akkor Pachun nevet viselte községünk. Augusztus 19-én (szombaton) emlékezünk e jeles évfordulóra: őseink küzdelmeire, áldozatvállalásaira, példamutató munkájára, kitartására. Terveink szerint meghívjuk az elszármazottakat. Ünnepi szentmisén emlékezünk az elődökre, felszentelésre kerül a jubileumi zászló és márványtábla. Az alkalomhoz illő kultúrműsor után uzsonnára, baráti beszélgetésre várjuk a falu lakóit, a vendégeket. Este bál lesz sztárvendéggel, valamint tűzijáték színesíti a programot.

Március 15-én az 1848/49 évi forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. Idén is feltűzzük a kokárdát, a nemzetiszínű szalagból készített bokrétánkat. Március idusa jelképezi számunkra a reményt, hogy minden zsarnokság megroppantható. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a magyar nemzet polgáraiként büszkén nézhetünk a múlt tükrébe, és erőt meríthetünk belőle a jövő kihívásaihoz.

1848/49 a ma élő nemzedék osztatlan öröksége. 1848 jelképe mindannak, amit népünk ebben a hazában Szent István óta alkotott, elszenvedett, amiért harcolt, hogy ne csak hírét hagyja a késői utódokra, hanem szabad nemzetként fennmaradjon. Bennünket ma nem a kényszer kötelez, hogy valóra váltsuk, amit a márciusi ifjak 12 pontja követel, melyekből néhány aktuális ma is. Soha többé nem engedhetjük meg, hogy bárki megalázza az emberek méltóságát, mert ezzel a nemzet méltóságát csonkítja.

Augusztusban, községünk fennállásának 800. évfordulóján megerősítjük, hogy Pácsony büszkén vállalja múltját és felszentelt zászlaja mögé felsorakozik, összefogással, tettekkel vállalja a jövő kihívásainak leküzdését. Így cselekedtek 1848 hősei is, példát adtak a világnak.

Nemzeti ünnepünk alkalmából, március idusán erőt, egészséget, boldogságot kívánok községünk minden családjának.

Pácsony, 2017. március 9.

Nagy István

Polgármester


 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!


Advent van, rövidebbek a nappalok. Gyertyák, villanyégők fényei világítanak a sötétben. Az adventi időszak varázslatos hangulatát nemcsak a karácsonyi várakozás keresztény mitológiája alakította ki, hanem a téli sötétségben a melegre, a fényre, a megújuló életre való vágyódás ősi hite is. Az adventi koszorún ilyenkor azért gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra világosság legyen ott, ahol a Megváltó Jézust várják.
A hosszú téli estéken számadást készítünk az óesztendőről, egyben tervezzük a jövőt.

Ebben az évben beindítottuk a falugondnoki rendszert, a közmunka program segítségével javult a mezei földutak állapota, megújultak a keresztek. Folyamatban van a kamerarendszer bővítése, zúzalékkal erősítettük meg a falun átvezető út szélét. Segítettük a hátrányos helyzetű családokat. A heti hulladékszállítás minőségi változást hozott a hulladékkezelésben. Megújult a Szombathely-Zalaszentiván közötti vasútvonal, benne a pácsonyi vasútállomás. Idén is szép, virágos, rendezett volt községünk. Köszönet azoknak, akik különösen sokat tesznek ezért a nemes ügyért. Külön elismerés illeti Fülöp Lászlónét („Hugi Nénit”), aki az elmúlt években több műtéten esett át, mégis szorgalmasan dolgozik kertjében, sok virágot ültet. A legtöbb esetben az Ő szép virágai díszítik a vasárnapi szentmisén az oltárt. Azt kívánom, hogy még sokáig gyönyörködhessen kertjében a sokszínű illatos virágokban.
2017-ben 800 éves lesz Pácsony. E jeles évfordulóra készülünk, méltóképpen szeretnénk megemlékezni községünk 8 évszázadáról. Folytatjuk a közmunkát, tavasszal befejezzük a falu déli oldalán a járda felújítását.
Jelenleg 305 lakosa van Pácsonynak. Ebben az évben kettő gyermek született Horváth Botond és Horváth Rezső Bence. Az ikertestvéreknek, szüleiknek, nagyszüleiknek sok boldogságot kívánok. Három fő hunyt el: Babos Ferencné, Komláti József, Kovács Péter. Emléküket megőrizzük.
December 18-án (vasárnap) délután fél 3 órára várjuk a falu lakóit – időseket és fiatalokat – egyaránt KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGÜNKRE a kultúrházba. A győrvári általános iskolások pásztorjátékát követően a zalaegerszegi Griff Egyesület művészeinek ünnepi műsorát tekintjük meg. Utána vendégül látjuk a résztvevőket.
A nyugdíjasoknak és a 18 év alattiaknak szeretettel küldjük a települési támogatást.
Advent van, hosszabbak az éjszakák. Gyertyák, villanyégők fényei világítanak a sötétben. Ezek csupán jelképek, mert a legszebben a cselekvő szeretet - semmi mással nem helyettesíthető – lámpása, fénye világít. Ez karácsony üzenete.
Jöjj el karácsony, és hozz reményt Pácsony valamennyi családjának.

Pácsony, 2016. december 7.


Nagy István
polgármester


Kedves Pácsonyiak !

2016 októberét írjuk, ebben a hónapban ünnepeljük az 1956- os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeljük. Más lenne Magyarország, Európa és a világ az 1956-os forradalom nélkül.

Távol került tőlünk az a lehetőség, hogy tankok bukkanjanak fel az utcasarkon és ránk irányítsák az ágyúcsöveket. Ma nálunk nem fordulhat elő, hogy ország-világ szeme láttára ártatlan emberek ezreit tapossák sírba egy idegen hatalom lánctalpai. Nem fordulhat elő és ne is forduljon elő soha többé, hogy erőszak, kegyetlenség, hazugság uralkodjék egy szabadságra született nemzet fölött.

Pácsonyban a II. világháború után, az 1950-es évek elején alapították a Gépállomást, amely meghatározta a község fejlődését. Ugyanakkor jellemző volt ezekre az évekre a kilakoltatás, a kilátástalanság, a bizalmatlanság légköre, az öt kuláklistán lévő család zaklatása. 1956. októberében ezért is figyelte a falu lakossága a Budapestről érkező híreket. Csoportokban hallgatták a rádió adásait, hiszen csupán néhány családnak volt rádiója. Spontán felvonulás indult a Gépállomásra, ahol elhangzott a Nemzeti Dal. Az iskolában nagy vita folyt az országos eseményekről. Többen részt vettek a vasvári nagygyűléseken is.

A forradalom leverése után, a megtorlásról való félelem miatt, ezrek hagyták el az országot, köztük pácsonyiak is. Poroséi Lajos, Csiza Károly külföldön maradtak, Kaposi István, Sipos Árpád, Németh Ábel hazajöttek.

561957. július 17-től - koholt vádak miatt - 7 és fél hónapot töltött internáló táborban Nagy József, Jóska Bácsi, aki helytállásáért 1997-ben a Köztársasági Elnöktől 1956-os Emlékérmet kapott. Községünk is köszöntötte Őt 10 évvel ezelőtt a forradalom 50. évfordulóján. Ezen a belsőséges ünnepségen egy szerény, az ellenségeinek megbocsátó Ember szólt hozzánk a megbékélésről, a szeretetről. Jóska Bácsi 2012-ben elhunyt. Szeretettel emlékezünk Rá ma is. Síremlékén a következő felirat olvasható: „A hit erőt ad, a szeretet összetart”. Egész életében ezt vallotta. Jóska Bácsi emlékét megőrizzük!

1956 mártírjainak köszönhetjük, hogy az 1989-es változás békés volt. Reméljük, hogy a rendszerváltás ó£a eltelt 26 év munkája eredménnyel jár. Az elviselt nehézségek, a vállalt áldozatok majd a mi gyermekeink, unokáink életét teszik könnyebbé. Ezért is mondhatjuk, hogy az 56-os hősök áldozathozatala hídként köti össze a múlt és a jövő nemzedékeit. 1956 üzenete a nemzet összefogása, egysége. Kell lenni egy, a nemzet érdekeit szolgáló közös nevezőnek, amelyet az állampolgároknak is, a politikai pártoknak is tiszteletben kell tartani. Ehhez elengedhetetlen, hogy valamennyien, akik itt élünk, otthonunknak érezzük ezt a földet, ezt az országot, ezt az ezeréves államot.

Azt kívánom, hogy október 23-án nemzetünk öltözzön lélekben is ünneplőbe, s viselkedjék oly magasztosan, ahogyan 60 éve tette.

2016. október 5.

Nagy István

polgármester


 

Községi Önkormányzat                       

Képviselő-testülete

P Á C S O N Y 

M E G H Í V Ó !

A PÁCSONYI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2016. JÚLIUS 24-ÉN

(vasárnap)

F A L U N A  P O T

szervez a Kultúrház előtti ligetben, melyre szeretettel meghívjuk Családjával együtt

Program:

15:00 Ünnepi köszöntő

15:05 Kultúrműsor

Fellépnek:

- győrvári Általános Iskola moderntánc csoportja

- a szombathelyi Boglya együttes

- a szombathelyi Primadance Salsa csoportja

16:00 Sztárvendég: Kaczor Feri

17:15 Uzsonna

Ünnepeljen velünk, pácsonyiakkal július 24-én.

Pácsony, 2016. július 14.

            A képviselő-testület nevében:  

                                                                                 Nagy István

                                                                                 polgármester


 

Önkormányzati hírek

  • A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000.-Ft, az általános iskolásoknak 10.000.-Ft, a középiskolásoknak és egyetemistáknak 15.000.-Ft támogatást ad. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati pályázat rendszerében.
  • Fogadják szeretettel a mellékelt fényképeket, melyeken virágos előkertek, az idén felújított keresztek, a temető, a templomkert és intézményeink láthatók. A felvételeket július elején készítettük. Ilyen szép községünk. Köszönet azoknak, akik az átlagnál is többet tesznek a virágos Pácsonyért. Külön elismerés illeti Vitéz Ferencet, aki vállalta a keresztek felújítását. Nagyon szép munkát végzett.
  • A FALUNAPOT 2016. július 24-én (vasárnap) tartjuk. Délelőtt 8 órától labdarúgó mérkőzések lesznek a volt Járműjavító melletti füves pályán. Délután 15 órakor – Nagy István polgármester köszöntője után – kultúrműsor következik a Kultúrház előtti ligetben. Fellép a győrvári Általános Iskola moderntánc csoportja, a szombathelyi Boglya Együttes,  a szombathelyi Primadance Salsa csoportja. Sztárvendég: Kaczor Feri.

17 órától szeretettel várjuk a falu lakóit, az elszármazottakat, a vendégeket uzsonnára, baráti beszélgetésre.

 Virágos faluVirágos falu

 

 

 

 

 

 

Pácsony, 2016. július 14. 

Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.