Kedves Pácsonyiak !

2016 októberét írjuk, ebben a hónapban ünnepeljük az 1956- os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeljük. Más lenne Magyarország, Európa és a világ az 1956-os forradalom nélkül.

Távol került tőlünk az a lehetőség, hogy tankok bukkanjanak fel az utcasarkon és ránk irányítsák az ágyúcsöveket. Ma nálunk nem fordulhat elő, hogy ország-világ szeme láttára ártatlan emberek ezreit tapossák sírba egy idegen hatalom lánctalpai. Nem fordulhat elő és ne is forduljon elő soha többé, hogy erőszak, kegyetlenség, hazugság uralkodjék egy szabadságra született nemzet fölött.

Pácsonyban a II. világháború után, az 1950-es évek elején alapították a Gépállomást, amely meghatározta a község fejlődését. Ugyanakkor jellemző volt ezekre az évekre a kilakoltatás, a kilátástalanság, a bizalmatlanság légköre, az öt kuláklistán lévő család zaklatása. 1956. októberében ezért is figyelte a falu lakossága a Budapestről érkező híreket. Csoportokban hallgatták a rádió adásait, hiszen csupán néhány családnak volt rádiója. Spontán felvonulás indult a Gépállomásra, ahol elhangzott a Nemzeti Dal. Az iskolában nagy vita folyt az országos eseményekről. Többen részt vettek a vasvári nagygyűléseken is.

A forradalom leverése után, a megtorlásról való félelem miatt, ezrek hagyták el az országot, köztük pácsonyiak is. Poroséi Lajos, Csiza Károly külföldön maradtak, Kaposi István, Sipos Árpád, Németh Ábel hazajöttek.

561957. július 17-től - koholt vádak miatt - 7 és fél hónapot töltött internáló táborban Nagy József, Jóska Bácsi, aki helytállásáért 1997-ben a Köztársasági Elnöktől 1956-os Emlékérmet kapott. Községünk is köszöntötte Őt 10 évvel ezelőtt a forradalom 50. évfordulóján. Ezen a belsőséges ünnepségen egy szerény, az ellenségeinek megbocsátó Ember szólt hozzánk a megbékélésről, a szeretetről. Jóska Bácsi 2012-ben elhunyt. Szeretettel emlékezünk Rá ma is. Síremlékén a következő felirat olvasható: „A hit erőt ad, a szeretet összetart”. Egész életében ezt vallotta. Jóska Bácsi emlékét megőrizzük!

1956 mártírjainak köszönhetjük, hogy az 1989-es változás békés volt. Reméljük, hogy a rendszerváltás ó£a eltelt 26 év munkája eredménnyel jár. Az elviselt nehézségek, a vállalt áldozatok majd a mi gyermekeink, unokáink életét teszik könnyebbé. Ezért is mondhatjuk, hogy az 56-os hősök áldozathozatala hídként köti össze a múlt és a jövő nemzedékeit. 1956 üzenete a nemzet összefogása, egysége. Kell lenni egy, a nemzet érdekeit szolgáló közös nevezőnek, amelyet az állampolgároknak is, a politikai pártoknak is tiszteletben kell tartani. Ehhez elengedhetetlen, hogy valamennyien, akik itt élünk, otthonunknak érezzük ezt a földet, ezt az országot, ezt az ezeréves államot.

Azt kívánom, hogy október 23-án nemzetünk öltözzön lélekben is ünneplőbe, s viselkedjék oly magasztosan, ahogyan 60 éve tette.

2016. október 5.

Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.