1956-2021

 

2021 októberét írjuk, ebben a hónapban ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóját. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeljük. 1956-ban az egyetemisták pontosan tudták, hogy mit akarnak: szabad, demokratikus és polgári Magyarországot. Mindez napjainkban valósul meg a többpárt rendszerben, a polgári demokráciában. A jelen is tele van ellentmondásokkal, amelyet a következő években kell megoldani. Mit ér annak a demokrácia, aki szegénységben él, aki gyermekeit nem tudja taníttatni. Az ország, a társadalom érdekeinek az felel meg, ha az Állam nem uralkodik az embereken, hanem szolgálja őket. Ha a kormány mindenkinek esélyt teremt, nem csupán a hozzá kötődő csoportnak, a haveroknak, a rokonoknak. Nagy Imre, a mártírhalált halt miniszterelnök szentesítette a forradalmat. Nevét egyre kevesebbet hallani, pedig tettei 1848 miniszterelnöke, Batthyány Lajos mellé emelték Őt. 1956 becsületet adott a Magyar Nemzetnek, példát, tanulságot az egész világnak. Remény adott, hogy a forradalom egykori résztvevői, illetve az azt követő évek üldözöttei közül erősödik azoknak a hangja, akik a megbékélésért, a nemzeti összefogásért emelnek szót.
1956 októberében Pácsony lakossága különös figyelemmel kísérte a Budapestről érkező híreket. Levéltári dokumentumok szerint az iskolában nagy vita folyt az országos eseményekről. Két fiatal elkérte a tanácselnöktől a nemzeti színű zászlót, és kivágták belőle a címert. Spontán felvonulás indult a Gépállomásra. (jelenleg a Vasi Horganyzó Kft tulajdona) Menet közben énekelték a „Kossuth Lajos azt üzente” című dalt. Kórusban mondták, hogy „ki nem velünk az ellenünk” „ruszkik haza” „le a begyűjtéssel!” Utána a felvonuló tömeg a Hősi ligetbe (ma a kultúrház előtti hársfaliget) ment. Elénekelték a Himnusz és a Szózatot, az iskolában elhelyezték a keresztet, amit a templomból hoztak el. Másnap vasárnap, többen részt vettek a vasvári nagygyűlésen. Aznap este hatalmas tömeg gyűlt össze az iskolában, hogy megválasszák a helyi Nemzeti bizottság tagjait: Maráczy Gyula, Tompa Imre, Tompa Ferenc, ifj. Nagy József, Szántó József, Osztódi Géza, ifj. Tompa János, Szabó Károly, Nagy József, Sipos Ferenc, Németh István, Maráczi István, Osztódi Jenő, Pölöskei Jenő. A Nemzetőrséget is megválasztották. Másnap élelmet gyűjtöttek a budapesti lakosságnak. Az indulatos viták ellenére békésen zajlottak az események október 23, és november 4 között. Akik a pácsonyi eseményekben szerepet vállaltak, valamennyien a helyi temetőben alusszák örök álmukat. Tisztelettel emlékezünk Rájuk. Hitük, tevékenységük méltó volt a forradalomhoz.
1956 óta nagyot változott a világ. Ma másfajta csatákat vívunk. A világ embertelenné válása ellen küzdünk országos és helyi szinten egyaránt. Mert itt, a szülőföldünkön is van bőven tennivaló. Azt kívánom, hogy legyen hitünk, erőnk összefogni napjaink zsarnoksága, igazságtalansága ellen. Ennek alapja az egymás iránti tisztelet, és a többség akaratának tudomásul vétele. A templomkertben a két nemzeti színű zászló emlékeztessen bennünket bátor elődeinkre, és ránk is, akik tenni akarunk egy szebb jövőért.

Pácsony, 2021. október 12.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.