Önkormányzati tájékoztató

Köszönetünket fejezzük ki a Falunap szervezésében, lebonyolításában résztvevőknek. A családias rendezvény néhány pillanatáról készült fotókat megtekinthetik a község honlapján a „galéria” részben, illetve a hirdetőtáblákon. Az ünnepség keretében köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Tompa György főorvos urat, aki 55 éven át volt Oszkó, Olaszfa és Pácsony háziorvosa. Megható szavakkal köszönte meg a lakosság szeretetét, bizalmát, sajátos humorával, énekével nagyban hozzájárult az ünnep emlékezetessé tételéhez.
Suzy a „sztárvendég”, az andrásfai Dalkörösök, a zalaapáti Harmonikások, a sármelléki Tüskevár Táncegyüttes utólag is köszönték a helyi és környékbeli lakosság szeretetét, tapsát.

Az idei lomtalanítást szeptember 20-án (szerdán) tartjuk. A részletes tájékoztatót a hátoldalon olvashatják. A vasvári Hulladékudvar nyitvatartásáról, az elhelyezhető hulladék mennyiségéről tavaly már értesítettük a lakosságot.

Tájékozató letöltéséhez kattintson ide

Augusztus hónapban három közlekedési baleset történt a Kossuth utca Olaszfa felőli részén. Parkoló személygépkocsi visszapillantó tükrét törte le egy gépjármű, egy másik megkarcolta az út szélén parkoló személygépkocsit. A legsúlyosabb eset nagyobb anyagi kárral járt. Egy szabálytalanul rakodó traktor 2 pótkocsija közül a hátsó – egy fékezés után – keresztbe fordult a főúton, a szemközti oldalon álló villanyoszlop olyan veszélyesen megsérült, hogy azt ki kellett cserélni. Naponta előttünk zajlik a szabálytalan trágya- és bálahordás, a gyorshajtás, amit már többször jeleztünk a rendőrségnek. Felvetődött, hogy szervezzünk aláírásgyűjtést a lehetetlen szabálytalankodók miatt és azt küldjük el az illetékes hatóságokhoz, mert az eddigi intézkedések nem értek el eredményt.

Ebben a hónapban befejezzük a szennyvíztartályok éves szippantását. Itt az ősz, közeleg a tél. Több figyelmet fordítsunk a szennyvíztartályok működésére, a baktériumserkentő szerek pótlására.

Községünket is hátrányosan érinti a klímaváltozás. Az egykori óvoda udvarán kisebb árvíz vonult le a nyár folyamán. Sürgősen meg kell oldani a kultúrház melletti árok tisztítását, a meder kotrását, mert nagyobb eső esetén a patak nem tudja levezetni az északi oldalról lezúduló vizet.

 

Pácsony, 2023. szeptember 07.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000 Ft, az általános iskolásoknak 10.000 Ft, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak 15.000 Ft támogatást ad. A támogatás feltétele: a családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 228.000 forintot. Önkormányzatunk a következő tanévben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerében. Azt kívánjuk a diákoknak, hogy az új tanévben gyarapodjanak tudásban, emberi értékben.

A Falunapot 2023. augusztus 19-én (szombaton) tartjuk az egykori óvoda udvarán. (A meghívó a hátoldalon található.) A programra szeretettel várjuk a község lakóit, az elszármazottakat, a családtagjaikat, a barátaikat, az érdeklődőket a környező településekről.

Az üdvözlő táblákat kicseréltük mindkét faluvégen. A táblák szebbek, jobban olvashatóbbak a korábbiaknál.

Kossuth Lajos utca 37. szám és a Kossuth Lajos utca 23. szám alatti ingatlanokat megvásárolták. Az előbbit Horváth Tamás Zsolt és családja, az utóbbit Szegedi Panni. Kérjük segítsék a két család beilleszkedését.

Tovább folytattuk a szennyvíztartályok szippantását. Kérjük, hogy hetente a fedőlap leemelésével ellenőrizzék a tartály állapotát. A karbantartó Kovács János is köteles ezt az ellenőrzést havonta elvégezni. Meghibásodás esetén Kovács Jánost hívják telefonon, elérhetőségei: 06-30-693-2728 vagy 06-20-551-4606. A baktérim gerjesztő szert folyamatos használata, kivitelező a Z.E.H. Kft. szakmai tanácsainak betartása kötelező.

Augusztus 20-án Szent István királyra, a Magyar Köztársaság állami ünnepére és egyben az új kenyér ünnepére emlékezik az ország. Szent István öröksége – a társadalmi megosztottság ellenére – valamennyiünké. Ezt vegyék tudomásul a hatalmon lévők, hivatásukat szolgálatnak tekintsék. Vetkőzzék le a másként gondolkodókkal szembeni cinizmusukat és mint kereszténydemokratákhoz illik, tartsák be a tíz parancsolatot, különösen annak a hetedik pontját! Augusztus 20-án legyen béke a szívünkben, hiszen örömmel gondolhatunk Szent István király állam- és egyházszervező művére, mert az ő uralkodásának idején lettünk az európai népek megbecsült közössége.
Közelgő állami ünnepünk alkalmából erőt, hitet, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden családjának.

Pácsony, 2023. augusztus 01.

Nagy István
polgármester

Falunap2023


 

Önkormányzati tájékoztató

2023 július 1-től a heti kommunális ürítés szerdán lesz. (Első alkalommal július 5-én, szerdán.) A hulladékgyűjtési naptárt a itt mellékeljük.

Június 26-án levendulaszüret volt a templomkertben. Levendula szedésére a következő napokban is lesz lehetőség.

levendulaszüret 00 levendulaszüret14

Pácsony,2023.06.30

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

A járási települési ügysegéd minden hónap első péntekén 9 -10 óra között tart ügyfélfogadást.
Baranyainé Molnár Hajnalka 30/501-9047

Dr. Németh Anikó háziorvos kedden 8-9 óra között rendel Pácsonyban. Körzetünkből a következő telefonszámon hívhatják: 30/468-9425

Dr. Kallós Gyöngyike győrvári fogorvos október 1-től megszünteti a szakrendelést, pótlásáról az illetékes önkormányzatok gondoskodnak.

A szennyvíztartályok idei szippantása megkezdődött, október végéig valamennyi tartály tisztítását elvégeztetjük. Az év folyamán a kivitelező ellenőrzi a tartályokat, ismételten kérjük az előírások betartását.

A bitumenes pálya előtti parkoló szélén 4 hulladékgyűjtőt helyeztek ki (fém, papír, üveg, műanyag). A fém hulladékgyűjtő konténerbe ismeretlenek fehér hungarocellt raktak. Az ilyen szabálytalanságok megelőzése érdekében kamerát szereltetünk fel, azért, hogy szabálysértési eljárást indíthassunk a rendetlen, felelőtlen helyi, illetve vidéki lakosok ellen. A vasvári Hulladékudvar nyitva-tartását tavaly megküldtük valamennyi családnak.

A környékbeli települések rendeletben szabályozták a házak előtti hóeltakarítást, kaszálást. Mindez a lakosság feladata. Önkormányzatunk átvállalta az árkok kaszálását, csupán azt kértük, hogy a kaszálás után gereblyézzék össze a füvet, azt az udvarok hátsó részén komposztálják. Természetesen idősek, mozgáskorlátozottak háza előtt ezt a közmunkások elvégzik. Ismételten kérjük, ahol munkaképes családtag lakik gereblyézzék össze a füvet, mert, ha az elmarad, utána ezeken a helyeken nem végezzük el a kaszálást sem. Jó lenne, ha Pácsony továbbra is példát mutatna a többi településnek. Köszönet azoknak a családoknak, akik maguk is elvégzik a fűnyírást, a gereblyézést, szép, rendezett a házuk előtti terület és virágot is ültetnek.

A bitumenes pályán a repedések aszfalttal való pótlását és pálya seprését elvégeztettük, így alkalmasabb a sportolásra. Ebben a hónapban az európai szabványnak megfelelő hintát állítunk fel a Vasi Horganyzó Kft. melletti parkban.

A falunapot augusztus 19-én (szombaton) tartjuk. Fellép a helyi Zumba csoport, az andrásfai Dalkör, a zalaapáti Harmonikás Együttes, a nagykanizsai Zalagyöngye Táncegyüttes. Sztárvendég: Suzy lesz.

A nyáriszünetre a tanulóknak kellemes pihenést kívánunk. Kedves diákok! Vigyázzatok magatokra – különösen - kánikula idején. Legyetek éberek a különböző veszélyekkel szemben. Töltsétek el hasznosan a szünetet.

Pácsony, 2023. június 06.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 A járási települési ügysegéd (Baranyainé Molnár Hajnalka) május 12-től minden pénteken 9 -10 óra között ügyfélfogadást tart.

A kultúrház mögötti melléképület tetőszerkezetét teljesen felújítottuk, így minden épületünk jó műszaki állapotban van.

Dr. Tompa György bejelentette, hogy április 30-án befejezi háziorvosi tevékenységét, nyugdíjba vonul. Hálás köszönet több, mint öt évtizedes orvosi tevékenységéért. Jó egészséget, boldogságot kívánunk a nyugdíjas évekhez. Május 1-től dr. Németh Anikó látja el a háziorvosi feladatokat Oszkón, Olaszfán és Pácsonyban. Községünkben minden kedden 8-9 óra között rendel. (Első alkalommal május 2-án kedden)

A hét folyamán a rendelési idők a következők:


- Hétfő Bérbaltavár 9.00 - 13.00 óra között
- Olaszfa 14.00 - 17.00 óra között
- Kedd Pácsony 8.00 – 9.00 óra között
- Nagytilaj 10.00 - 12.00 óra között
- Csehi 13.00 - 15.00 óra között
- Szerda Bérbaltavár 13.00 - 16.30 óra között
- Csütörtök Mikosszéplak 9.00 - 12.00 óra között
- Oszkó 13.00 - 16.30 óra között
- Péntek Bérbaltavár 9.30 - 13.00 óra között

A telefonszámok a következők:

  • 30-290-6272
  • 30-500-1305
  • 94-354-653

Az önkormányzat évente 1 alkalommal vállalja a szennyvíztartályok szippantását. Ha alig van szennyvíziszap a tartályban, akkor nem szükséges a szippantás. Továbbra is kérjük, hogy hetente a fedőlap leemelésével ellenőrizzék a tartályok állapotát, és rendszeresen használják a baktériumgerjesztő szert. Probléma esetén továbbra is Kovács János karbantartó segítségét kérjék. (Tel.: 06-20-551-4606)

Május 7-e, május első vasárnapja Anyák Napja. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat. Nekik köszönhetünk mindent, ami szép az életben. Köszöntsük őket virággal, illetve a fejezzük ki hálánkat valamilyen formában.

Március 7-én megérkezett az első gólya, párja három hetes késéssel követte. Kedves színfolt a falu központjában a gólya-pár.

viragzo  fak resize

Pácsony, 2023. április 26.

Nagy István
polgármester

 


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.